IDEA KIELCE: Konsultacje

plik foto id: 1406479245

KONSULTACJE SPOŁECZNE

dla inwestycji pn: „Rozbudowa układu komunikacyjnego w rejonie Zagórza w Kielcach”

UWAGI MOŻNA SKŁADAĆ W TERMINIE

11.07.2022 r. - 1.08.2022 r.

Przedmiotem konsultacji jest koncepcja projektowa budowy nowego odcinka drogi gminnej pomiędzy ul. Zagórską, ul. Napękowską i ul. Wydryńską oraz drogą wewnętrzną zlokalizowaną na działce o nr ewid. 81/5 (obręb 0025). 


Konsultacje mają na celu zapoznanie społeczności z planowanym zamierzeniem, jak również zebranie opinii i uwag w celu dokonania wyboru optymalnego rozwiązania.

OGŁOSZENIE PREZYDENTA (222.23 KB) PLAN ORIENTACYJNY (381.91 KB) Opis koncepcji w Kielcach - opis (2 033.51 KB)

Poniżej zamieszczamy rysunki techniczne poszczególnych wariantów.

nazwawielkość plikupobierz
K.01_plansza_zbiorcza_wariant nr 1.pdf4 003.15 KBpobierz
K.01_koncepcja_wariant nr 1-1.3.pdf2 775.88 KBpobierz
K.01_koncepcja_wariant nr 1-2.3.pdf1 237.28 KBpobierz
K.01_koncepcja_wariant nr 1-3.3.pdf1 740.64 KBpobierz
nazwawielkość plikupobierz
K.01_plansza_zbiorcza_wariant nr 2.pdf4 023.73 KBpobierz
K.01_koncepcja_wariant nr 2-1.3.pdf2 787.79 KBpobierz
K.01_koncepcja_wariant nr 2-2.3.pdf1 251.48 KBpobierz
K.01_koncepcja_wariant nr 2-3.3.pdf1 747.01 KBpobierz
Raport z konsultacji (3 221.55 KB)