IDEA KIELCE: Konsultacje

plik foto id: 1406000427

Konsultacje społeczne są narzędziem umożliwiającym dwukierunkową komunikację mieszkańców z władzami. Sprawnie prowadzone konsultacje pomagają urzeczywistniać idee społeczeństwa obywatelskiego uspołeczniając proces podejmowania ważnych dla miasta decyzji.

TRWAJĄCE KONSULTACJE

Aktualnie brak bieżących konsultacji.

KONSULTACJE ZAKOŃCZONE

PLAN OGÓLNY MIASTA KIELCE - wydłużony etap zbierania wniosków

Zachęcamy wszystkich mieszkańców do składania wniosków do nowego, bardzo ważnego dla miasta dokumentu planistycznego, jakim jest Plan Ogólny.

Zbieranie wniosków zostało wydłużone o dwa tygodnie i potrwa do 15.03.2024 r. 

Konsultacje społeczne zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z usługami i handlem przy ul. Hauke - Bosaka w Kielcach - TRYB SPECUSTAWY

Konsultacje dotyczą budowy zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z usługami i handlem w parterze w części budynków, garażami podziemnymi, na działkach nr ewidencyjny: 1176, 1177, 1178, 1179/1, 1179/2, 1179/3, 1179/4, 1179/5, 1179/6, 1179/7, 1179/8, 1179/9 obręb 0024 przy ul. Hauke - Bosaka w Kielcach.

Wniosek złożony w trybie specustawy mieszkaniowej

Konsultacje trwają od 21.02.2024 r. do 13.03.2024 r.

Konsultacje społeczne budowy budynków mieszkalnych przy ul. Rajtarskiej oraz budowy parku kieszonkowego przy ul. Janczarskiej - TRYB SPECUSTAWY

Konsultacje dotyczą budowy zespołu budynków mieszkalnych: wielorodzinnych z garażami oraz jednorodzinnych szeregowych przy ul. Rajtarskiej oraz budowy parku kieszonkowego przy ul. Janczarskiej.

Wniosek złożony w trybie specustawy mieszkaniowej

Konsultacje trwają od 16.02.2024 r. do 08.03.2024 r.

Wyłożenie do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „KIELCE POŁUDNIE – DYMINY: OBSZAR 1 – Ściegiennego, Łanowa, Skibowa” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Konsultacje dotyczą wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „KIELCE POŁUDNIE – DYMINY: OBSZAR 1 – Ściegiennego, Łanowa, Skibowa” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Obszar planu obejmuje teren położony w południowej części miasta Kielce, przy ulicy Ściegiennego.

Zainteresowani mogą składać uwagi do wyżej wymienionego projektu planu miejscowego oraz uwagi i wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko.

Konsultacje trwają od 30.01.2024 r. – 15.03.2024 r. 

Konsultacje społeczne budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego z częścią usługową w parterze oraz z garażem podziemnym na samochody osobowe przy ul. Silnicznej - TRYB SPECUSTAWY

Konsultacje dotyczą budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego z częścią usługową w parterze oraz z garażem podziemnym na samochody osobowe na działkach nr ewid. 980/1, 980/2, 980/3 obręb 0010 przy ul. Silnicznej w Kielcach.

Wniosek złożony w trybie specustawy mieszkaniowej - TRZECIA MODYFIKACJA WNIOSKU

Konsultacje trwają od 01.12.2023 r. do 22.12.2023 r.