IDEA KIELCE: Konsultacje

Poznaj odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania

Prezydent Miasta Kielce ogłasza i zapewnia przeprowadzenie konsultacji:

 1. Z własnej inicjatywy;
 2. Na wniosek Rady Miasta Kielce;
 3. Na wniosek: 
  • Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Kielcach;
  • Młodzieżowej Rady Miasta;
  • Kieleckiej Rady Seniorów;
  • Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych działającej przy Prezydencie Miasta Kielce;
  • Grupy co najmniej 10 organizacji pozarządowych lub podmiotów;
  • Grupy co najmniej 200 mieszkańców Kielc;

Oczywiście, że tak!

Jeżeli macie ciekawy pomysł, który poprawi funkcjonowanie naszego miasta, bądź jego części wystarczy, że zbierzecie podpisy 200 mieszkańców (niezależnie od ich wieku) i złożycie wniosek (można skorzystać z załącznika nr 1 do uchwały) wraz z listą mieszkańców popierających pomysł (załącznik nr 3) http://www.bip.kielce.eu/attachments/1036567/6393667/1.1/Uchwa%C5%82a%20780_konsultacje.pdf

Nie ma żadnych ograniczeń w zakresie tematyki. Wystarczy mieć ciekawy pomysł i zebrać odpowiednią ilość podpisów?

Nic straconego :) Zawsze można poprosić o pomoc Miejską Radę Działalności Pożytku Publicznego, Młodzieżową Radę Miasta, Kielecką Radę Seniorów, Powiatową Społeczną Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych działającą przy Prezydencie Miasta Kielce, grupy co najmniej 10 organizacji pozarządowych.

ABSOLUTNIE NIE! Jeśli macie pomysł, który usprawni, poprawi życie mieszkańców jakiegoś wybranego terenu, czy osiedla. Chcecie, żeby coś się zadziało w Waszej najbliższej okolicy – również jest to możliwe. Postępujecie dokładnie tak samo, czyli wniosek i podpisy 200 mieszkańców Kielc.

Konsultacje rozpoczynają się z chwilą opublikowania ogłoszenia o ich przeprowadzeniu i trwają co najmniej 21 dni – wszystko zależy od tego czego one dotyczą i w jakich formach mają być prowadzone.

Ogłoszenie o ich trwaniu podawane jest:

 • na naszej stronie Idea Kielce
 • na Biuletynie Informacji Publicznej
 • na tablicach informacyjnych Urzędu.

Konsultacje mogą być przeprowadzane w formie:

 • elektronicznej,
 • na piśmie,
 • otwartych spotkań z mieszkańcami,
 • prac prowadzonych w określonych grupach roboczych.

Po zakończonych konsultacjach powstaje raport uwzględniający głosy uczestników. Raport publikowany jest na Biuletynie Informacji Publicznej oraz na naszej platformie

Wykaz konsultacji z mieszkańcami Kielc w 2021 przeprowadzonych w trybie uchwały RM XL/780/2021 z dnia 11.02.2021 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Kielc