IDEA KIELCE: Konsultacje

plik foto id: 1406000427

Konsultacje społeczne są narzędziem umożliwiającym dwukierunkową komunikację mieszkańców z władzami. Sprawnie prowadzone konsultacje pomagają urzeczywistniać idee społeczeństwa obywatelskiego uspołeczniając proces podejmowania ważnych dla miasta decyzji.

TRWAJĄCE KONSULTACJE

Dostępność transportu publicznego i mobilności dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami

Celem konsultacji jest zapewnienie udziału społeczeństwa w ocenie rozwiązań służących dostępności transportu publicznego i mobilności  w Kielcach i w Kieleckim Obszarze Funkcjonalnym. Rozwiązania te będą przyczyniały się do podejmowania na terenie Miasta Kielce oraz KOF-u, spójnych działań służących rozwoju zrównoważonej mobilności miejskiej.

Konsultacje trwają od 01.07.2024 r. do 31.07.2024 r.

 

KONSULTACJE ZAKOŃCZONE

Konsultacje społeczne budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Krakowskiej

Konsultacje dotyczą budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami na parterze i garażem podziemnym na działkach nr ewid. 753 i 754/4 obręb 0015 przy ul. Krakowskiej w Kielcach

Wniosek złożony w trybie specustawy mieszkaniowej

Konsultacje trwają od 24.05.2024 r. do 14.06.2024 r.

Konsultacje społeczne budowy budynków mieszkalnych przy ul. Rajtarskiej oraz budowy parku kieszonkowego przy ul. Janczarskiej - MODYFIKACJA WNIOSKU

Konsultacje dotyczą budowy zespołu niskich budynków mieszkalnych: wielorodzinnych z garażami oraz jednorodzinnych szeregowych przy ul. Rajtarskiej oraz budowy parku kieszonkowego przy ul. Janczarskiej.

Wniosek złożony w trybie specustawy mieszkaniowej

Konsultacje trwają od 10.05.2024 r. do 31.05.2024 r.

Konsultacje społeczne dla inwestycji pn: „Rozwijanie infrastruktury niskoemisyjnej poprzez budowę dróg dla rowerów oraz pieszych i rowerów na terenie miasta Kielce”

Konsultacje dotyczą projektu koncepcyjnego budowy dróg rowerowych, dróg pieszo-rowerowych oraz chodników planowanych do realizacji w 2 lokalizacjach: ulice Żelazna-Gosiewskiego-Zagnańska oraz al. Szajnowicza-Iwanowa

Konsultacje trwają od 29.04.2024 r. do 19.05.2024 r.

KIELECKI KOMITET REWITALIZACJI

Konsultacje dotyczą projektu uchwały w sprawie Kieleckiego Komitetu Rewitalizacji. Komitet stanowić będzie organizacyjny łącznik i sprawny kanał komunikacji między władzami miasta a jego mieszkańcami. 

Konsultacje trwają od 22.04.2022 r. do 27.05.2024 r.

PLAN OGÓLNY MIASTA KIELCE - wydłużony etap zbierania wniosków

Zachęcamy wszystkich mieszkańców do składania wniosków do nowego, bardzo ważnego dla miasta dokumentu planistycznego, jakim jest Plan Ogólny.

Zbieranie wniosków zostało wydłużone o dwa tygodnie i potrwa do 15.03.2024 r.