IDEA KIELCE: Konsultacje

plik foto id: 1406000427

Konsultacje społeczne są narzędziem umożliwiającym dwukierunkową komunikację mieszkańców z władzami. Sprawnie prowadzone konsultacje pomagają urzeczywistniać idee społeczeństwa obywatelskiego uspołeczniając proces podejmowania ważnych dla miasta decyzji.

TRWAJĄCE KONSULTACJE

Aktualnie brak bieżących konsultacji.

KONSULTACJE ZAKOŃCZONE

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z wyodrębnioną częścią usługową na działce nr ewid. 356 obręb 0016 przy ulicy Złotej w Kielcach.

Konsultacje dotyczą budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z wyodrębnioną częścią usługową na działce nr ewid. 356 obręb 0016 przy ulicy Złotej w Kielcach.

Wniosek złożony w trybie specustawy mieszkaniowej.

Konsultacja zakończyła się: 1 dni temu.

Konsultacje społeczne projektowanego portalu "Kielce w liczbach"

W ramach projektu „System monitorowania miasta inteligentnego w ramach audytu miejskiego” Miasto Kielce planuje realizację serwisu dla mieszkańców "Kielce w liczbach", w którym będą prezentowane dane i wskaźniki dotyczące jakości życia w mieście. W serwisie będą publikowane dane w różnych grupach tematycznych, w tym m.in.: społeczeństwo, środowisko, gospodarka. 

Konsultacje trwają od 08.01.2021 r. do 15.01.2021 r.

Konsultacja zakończyła się: 51 dni temu.

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z wyodrębnioną częścią usługową na działce nr ewid. 356 obręb 0016 przy ulicy Złotej w Kielcach.

Konsultacje dotyczą budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z wyodrębnioną częścią usługową na działce nr ewid. 356 obręb 0016 przy ulicy Złotej w Kielcach.

Wniosek złożony w trybie specustawy mieszkaniowej.

Konsultacja zakończyła się: 54 dni temu.

Konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Miasta Kielce w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Kielc

Celem konsultacji jest wypracowanie wraz z mieszkańcami Kielc zasad, które będą dostosowane do potrzeb społeczności lokalnej. Proponowany w uchwale model prowadzenia konsultacji społecznych jest elementem budowy systemu zarządzania partycypacyjnego w naszym Mieście

Konsultacje trwają od 08.12.2020 r. do 29.12.2020 r.

Konsultacja zakończyła się: 68 dni temu.

Konsultacje społeczne dla inwestycji pn: „Rozbudowa ul. Klonowej w Kielcach na odcinku od ul. Orkana do ul. Turystycznej”

Przedmiotem konsultacji jest rozbudowa ul. Klonowej na odcinku od ul. Orkana do ul. Turystycznej w Kielcach o długości ok. 600 m.

Konsultacje trwają od 23.11.2020 r. do 07.12.2020 r.

Konsultacja zakończyła się: 90 dni temu.