IDEA KIELCE: Konsultacje

plik foto id: 1406000427

Konsultacje społeczne są narzędziem umożliwiającym dwukierunkową komunikację mieszkańców z władzami. Sprawnie prowadzone konsultacje pomagają urzeczywistniać idee społeczeństwa obywatelskiego uspołeczniając proces podejmowania ważnych dla miasta decyzji.

TRWAJĄCE KONSULTACJE

Aktualnie brak bieżących konsultacji.

KONSULTACJE ZAKOŃCZONE

Ponowne wyłożenie do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „KIELCE POŁUDNIE– OBSZAR IV.1.1 – BARANÓWEK”

Prezydent Miasta Kielce zawiadamia o ponownym (drugim) wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  „KIELCE POŁUDNIE – OBSZAR IV.1.1 – BARANÓWEK” oraz prognozy oddziaływania na środowisko.
Konsultacje trwają od 17.04.2023 r. – 02.06.2023 r. 

Konsultacje społeczne budowy dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami wraz z garażem podziemnym przy ul. przy ul. Górnej, Zbożowej, E. Taylora w Kielcach - TRYB SPECUSTAWY

Konsultacje dotyczą budowy dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami wraz z garażem podziemnym na dz. nr ewid. 233/2, 234, 235, obręb 0011 przy ul. Górnej, Zbożowej, E. Taylora w Kielcach.

Wniosek złożony w trybie specustawy mieszkaniowej.

Konsultacje trwają od 03.04.2023 r. do 24.04.2023 r.

Konsultacje społeczne budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego z częścią usługową w parterze oraz z garażem podziemnym na samochody osobowe przy ul. Silnicznej w Kielcach - TRYB SPECUSTAWY

Konsultacje dotyczą budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego z częścią usługową w parterze oraz z garażem podziemnym na samochody osobowe na dz. nr ewid. 980/1, 980/2, 980/3 obręb 0010 przy ul. Silnicznej w Kielcach.

Wniosek złożony w trybie specustawy mieszkaniowej.

Konsultacje trwają od 21.03.2023 r. do 11.04.2023 r.

Konsultacje społeczne budowy zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Generała Józefa Hauke-Bosaka - TRYB SPECUSTAWY

Konsultacje dotyczą budowy zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych (1 do 8), wraz z usługami i obiektami handlowymi w parterze, garażami podziemnymi i miejscami postojowymi przy ul. Generała Józefa Hauke-Bosaka w Kielcach.

Wniosek złożony w trybie specustawy mieszkaniowej.

Konsultacje trwają od 17.03.2023 r. do 07.04.2023 r.

Konsultacje społeczne dla inwestycji pn: „Koncepcja programowa przebudowy mostu na rz. Lubrzance w rejonie ul. Zielnej w Kielcach”

Przedmiotem konsultacji jest koncepcja programowa przebudowy mostu na rz. Lubrzance w rejonie ul. Zielnej w Kielcach.