IDEA KIELCE: Konsultacje

System do monitorowania jakości powietrza na terenie miasta Kielce powstał w ramach projektu „Kielce bez smogu” Kieleckiego Budżetu Obywatelskiego z 2020 r.

System składa się z 21 urządzeń do pomiaru jakości powietrza, monitorujących poziom stężeń pyłów zawieszonych PM1, PM2.5 i PM10,temperaturę, wilgotność i ciśnienie. W tym 20 urządzeń zamontowanych zostało w różnych częściach miasta na elewacjach budynków szkół i przedszkoli oraz na budynku Urzędu Miasta przy ul. Strycharskiej. Natomiast na Skwerze Szarych Szeregów, w rejonie ul. Spacerowej, zamontowany został słupek stanowiący urządzenie pomiarowe przeznaczone do sygnalizowania jakości powietrza za pomocą światła tj. barwy zgodnej z Polskim Indeksem Jakości Powietrza.

Dane pochodzące z odczytów pomiarów jakości powietrza, z sensorów wchodzących w skład systemu, są przetwarzane oraz udostępniane poprzez widget prezentujący wyniki na stronie internetowej.

System ma charakter informacyjno-edukacyjny. Bieżący dostęp do danych pomiarowych stanowi informację o aktualnym stanie powietrza na terenie miasta Kielce, natomiast analiza danych z poszczególnych punktów pomiarowych pozwoli na lokalizowanie źródeł zanieczyszczeń powietrza, stanowiąc istotne dane pomocne w walce o czyste powietrze w mieście.

MAPA CZUJNIKÓW