IDEA KIELCE: Konsultacje

plik foto id: 1406000427

Konsultacje społeczne są narzędziem umożliwiającym dwukierunkową komunikację mieszkańców z władzami. Sprawnie prowadzone konsultacje pomagają urzeczywistniać idee społeczeństwa obywatelskiego uspołeczniając proces podejmowania ważnych dla miasta decyzji.

KONSULTACJE ZAKOŃCZONE

Ponowne wyłożenie do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „KIELCE POŁUDNIE– OBSZAR IV.1.1 – BARANÓWEK”

Prezydent Miasta Kielce zawiadamia o ponownym (drugim) wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  „KIELCE POŁUDNIE – OBSZAR IV.1.1 – BARANÓWEK” oraz prognozy oddziaływania na środowisko.
Konsultacje trwają od 17.04.2023 r. – 02.06.2023 r. 

Konsultacje społeczne budowy dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami wraz z garażem podziemnym przy ul. przy ul. Górnej, Zbożowej, E. Taylora w Kielcach - TRYB SPECUSTAWY

Konsultacje dotyczą budowy dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami wraz z garażem podziemnym na dz. nr ewid. 233/2, 234, 235, obręb 0011 przy ul. Górnej, Zbożowej, E. Taylora w Kielcach.

Wniosek złożony w trybie specustawy mieszkaniowej.

Konsultacje trwają od 03.04.2023 r. do 24.04.2023 r.

Konsultacje społeczne budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego z częścią usługową w parterze oraz z garażem podziemnym na samochody osobowe przy ul. Silnicznej w Kielcach - TRYB SPECUSTAWY

Konsultacje dotyczą budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego z częścią usługową w parterze oraz z garażem podziemnym na samochody osobowe na dz. nr ewid. 980/1, 980/2, 980/3 obręb 0010 przy ul. Silnicznej w Kielcach.

Wniosek złożony w trybie specustawy mieszkaniowej.

Konsultacje trwają od 21.03.2023 r. do 11.04.2023 r.

Konsultacje społeczne budowy zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Generała Józefa Hauke-Bosaka - TRYB SPECUSTAWY

Konsultacje dotyczą budowy zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych (1 do 8), wraz z usługami i obiektami handlowymi w parterze, garażami podziemnymi i miejscami postojowymi przy ul. Generała Józefa Hauke-Bosaka w Kielcach.

Wniosek złożony w trybie specustawy mieszkaniowej.

Konsultacje trwają od 17.03.2023 r. do 07.04.2023 r.

Konsultacje społeczne dla inwestycji pn: „Koncepcja programowa przebudowy mostu na rz. Lubrzance w rejonie ul. Zielnej w Kielcach”

Przedmiotem konsultacji jest koncepcja programowa przebudowy mostu na rz. Lubrzance w rejonie ul. Zielnej w Kielcach. 

Konsultacje społeczne budowy dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami wraz z garażem podziemnym przy ul. Górnej, Zbożowej i E. Taylora - TRYB SPECUSTAWY

Wniosek został wycofany przez inwestora.

Konsultacje dotyczą budowy dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami wraz z garażem podziemnym na działkach nr ewid. 233/2, 234, 235 obręb 0011 przy ul. Górnej, Zbożowej, E. Taylora w Kielcach.

Wniosek złożony w trybie specustawy mieszkaniowej.

Konsultacje trwają od 17.02.2023 r. do 13.03.2023 r.

Konsultacje społeczne budowy trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy al. Szajnowicza - TRYB SPECUSTAWY

Konsultacje dotyczą budowy trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych, w tym jeden z usługami w parterze, wraz z garażami podziemnymi na działkach przy al. J. Szajnowicza- Iwanowa w Kielcach.

Wniosek złożony w trybie specustawy mieszkaniowej.

Konsultacje trwają od 1.03.2023 r. do 22.03.2023 r.

Wyłożenie do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „KIELCE POŁUDNIE– OBSZAR IV.1.1 – BARANÓWEK”

Prezydent Miasta Kielce zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  „KIELCE POŁUDNIE – OBSZAR IV.1.1 – BARANÓWEK” oraz prognozy oddziaływania na środowisko.
Konsultacje trwają od 12.01.2023 r. – 27.02.2023 r. 

Konsultacje społeczne budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Zbożowej - TRYB SPECUSTAWY

Konsultacje dotyczą budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym przy ul. Zbożowej.

Wniosek złożony w trybie specustawy mieszkaniowej.

Konsultacje trwają od 23.12.2022 r. do 16.01.2023 r.

Konsultacje społeczne dla inwestycji pn: „Budowa ul. Prostej na odcinku od ul. Tarnowskiej do posesji nr 126 w Kielcach (wraz ze skrzyżowaniem)”

Przedmiotem konsultacji jest koncepcja budowy ul. Prostej na odcinku od ul. Tarnowskiej do posesji nr 126 wraz ze skrzyżowaniem z ul. Tarnowską

Konsultacje mają na celu zapoznanie społeczności z planowanym zamierzeniem, jak również zebranie opinii i uwag w celu dokonania wyboru optymalnego rozwiązania.

Konsultacje trwają od 14.12.2022 r. do 05.01.2023 r.