IDEA KIELCE: Konsultacje

plik foto id: 1407081466

KONSULTACJE SPOŁECZNE

w sprawie rozwiązań służących zwiększeniu dostępności transportu publicznego i mobilności dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami

Termin konsultacji

01.07.2024 r. – 31.07.2024 r.

Szanowni Państwo,

Gmina Kielce przygotowuje projekt pn. „Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Kielcach” oraz wraz z 10 partnerskimi gminami Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego projekt pn. „Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Kieleckim Obszarze Funkcjonalnym” ze środków w ramach Funduszy Europejskich dla Polski Wschodniej na lata 2021-2027, zgodnie z opracowanymi dokumentami: Strategia Rozwoju Ponadlokalnego Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego 2030+ i Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego, w których przewidziano działania obejmujące Kielce i Kielecki Obszar Funkcjonalny.

Celem konsultacji jest zapewnienie udziału społeczeństwa w ocenie rozwiązań służących dostępności transportu publicznego i mobilności  w Kielcach i w Kieleckim Obszarze Funkcjonalnym. Rozwiązania te będą przyczyniały się do podejmowania na terenie Miasta Kielce oraz KOF-u, spójnych działań służących rozwoju zrównoważonej mobilności miejskiej.

Wyniki konsultacji zostaną wykorzystane w pracach nad przygotowaniem ww. projektu. 

nazwa plikupobierz
Ogłoszenie Prezydenta Miasta Kielce.pdfpobierz plik

Wypełnij ankietę

Informacje statystyczne
Jaka jest Twoja płeć?
Jaka jest Twoja płeć?
W jakim jesteś wieku?
W jakim jesteś wieku?
Gdzie mieszkasz?
Gdzie mieszkasz?
Czy jesteś osobą z niepełnosprawnością lub specjalnymi potrzebami?
Czy jesteś osobą z niepełnosprawnością lub specjalnymi potrzebami?
Jaki jest Twój status zawodowy?
Jaki jest Twój status zawodowy?
Pytania ankietowe
1. Jak często korzystasz z komunikacji miejskiej w KOF?
1. Jak często korzystasz z komunikacji miejskiej w KOF?
2. Jaki jest najczęstszy cel Twoich podróży?
2. Jaki jest najczęstszy cel Twoich podróży?
(można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź)
3. Czy rozkład jazdy dostępny na przystankach autobusowych jest czytelny?
3. Czy rozkład jazdy dostępny na przystankach autobusowych jest czytelny?
4. Czy przystanki komunikacji miejskiej są łatwo dostępne dla osób z niepełnosprawnościami, osób starszych lub rodzin z dziećmi?
4. Czy przystanki komunikacji miejskiej są łatwo dostępne dla osób z niepełnosprawnościami, osób starszych lub rodzin z dziećmi?
5. Czy dobrze oceniasz wyposażenie autobusów komunikacji miejskiej?
5. Czy dobrze oceniasz wyposażenie autobusów komunikacji miejskiej?
6. Jakich rozwiązań brakuje w autobusach?
6. Jakich rozwiązań brakuje w autobusach?
(można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź)
7. Jakich rozwiązań brakuje na przystankach komunikacji miejskiej?
7. Jakich rozwiązań brakuje na przystankach komunikacji miejskiej?
(można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź)
8. Jakich rozwiązań brakuje na drogach dla rowerów?
8. Jakich rozwiązań brakuje na drogach dla rowerów?
(można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź)
9. Czy jesteś skłony pozostawić samochód na parkingu Park&Ride, aby skorzystać z komunikacji miejskiej?
9. Czy jesteś skłony pozostawić samochód na parkingu Park&Ride, aby skorzystać z komunikacji miejskiej?
10. Jakie rozwiązania skłoniłby by Cię do pozostawienia samochodu na parkingu Park&Ride?
10. Jakie rozwiązania skłoniłby by Cię do pozostawienia samochodu na parkingu Park&Ride?
(można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź)
11. Jakie ułatwienia powinny zostać zastosowane w Centrach Przesiadkowych?
11. Jakie ułatwienia powinny zostać zastosowane w Centrach Przesiadkowych?
(można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź)

Odpowiedzi zostały przesłane. Dziękujemy za poświęcony czas.