IDEA KIELCE: Konsultacje

plik foto id: 1406337846

KONSULTACJE SPOŁECZNE

projektu dokumentu "Analiza kosztów i korzyści związanych z wykorzystaniem przy świadczeniu usług komunikacji miejskiej w Kielcach autobusów zeroemisyjnych"

Termin zbierania uwag

26.11.2021 r. - 20.12.2021 r.

Projekt „Analizy kosztów i korzyści związanych z wykorzystaniem przy świadczeniu usług komunikacji miejskiej w Kielcach autobusów zeroemisyjnych” zawiera informacje oraz oceny techniczne i finansowe związane z wykorzystaniem autobusów zeroemisyjnych, czyli napędzanych wyłącznie silnikami, które nie powodują emisji m. in. gazów cieplarnianych. Dokument przedstawia także korzyści dla środowiska, które przynieść może wykorzystanie w transporcie miejskim autobusów niskoemisyjnych w różnych wariantach (np. autobusy elektryczne, autobusy napędzane wodorem czy autobusy hybrydowe).

Gdzie można zapoznać się z dokumentem?

  • siedziba Zarządu Transportu Miejskiego w Kielcach, ul. Głowackiego 4, 25-368 Kielce, pok. 301, w godz. 7:00 – 15:00
  • strona internetowa Zarządu Transportu Miejskiego: https://ztm.kielce.pl/
  • dokumenty znajdują również poniżej (sekcja "Dokumenty")

W jaki sposób i do kiedy można złożyć uwagi i wnioski?

  • elektronicznie bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym na adres ztm@ztm.kielce.pl
  • pisemnie na adres: Zarząd Transportu Miejskiego w Kielcach, ul. Głowackiego 4, 25-368 Kielce
  • za pomocą umieszczonego poniżej formularza zgłaszania uwag
  • ustnie do protokołu w siedzibie Zarządu Transportu Miejskiego w Kielcach, ul. Głowackiego 4, 25-368 Kielce, pok. 301, w godz. 7:00 – 15:00
  • za pośrednictwem platformy ePUAP https://epuap.gov.pl/wps/portal (adres skrytki Zarządu Transportu Miejskiego w Kielcach: /ZTM_W_KIELCACH/skrzynkaESP)

Uwagi i wnioski do projektu ww. dokumentu można składać do dnia 20 grudnia 2021r.:

DOKUMENTY

„Analiza kosztów i korzyści związanych z wykorzystaniem przy świadczeniu usług komunikacji miejskiej w Kielcach autobusów zeroemisyjnych” Ogłoszenie Prezydenta Miasta Kielce

Konsultacje zakończyły się 20 grudnia 2021 r.

RAPORT Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

 

W przypadku dodatkowych pytań proszę kontaktować się z:

Zarząd Transportu Miejskiego w Kielcach
ul. Głowackiego 4, 25-368 Kielce, pok. 301
email : ztm@ztm.kielce.pl