IDEA KIELCE: Konsultacje

plik foto id: 1406308016

KONSULTACJE SPOŁECZNE
etap składania wniosków

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu „KIELCE POŁUDNIE – OBSZAR IV.1.1 BARANÓWEK” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Termin składania wniosków

31.08.2021 r. - 22.09.2021 r.

Konsultacje dotyczą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „KIELCE POŁUDNIE – OBSZAR IV.1.1 BARANÓWEK” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Obszar planu obejmuje teren położony w południowej części miasta Kielce pomiędzy ulicami: Chodkiewicza, Tatarską, Obrzeżną, al. Na Stadion.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego oraz uwagi i wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko.

Wnioski i uwagi należy składać do Prezydenta Miasta Kielce:

  • ustnie do protokołu
  • w postaci papierowej na adres: Urząd Miasta Kielce, Rynek 1, 25-303 Kielce
  • w postaci elektronicznej na adres prezydent@um.kielce.pl,
  • za pośrednictwem Geoportalu: http://www.gis.kielce.eu
  • za pośrednictwem formularza "Wyślij wniosek on-line" umieszczonego poniżej

Wnioski i uwagi należy składać w terminie do dnia 22.09.2021 r. z podaniem: imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu wnioskodawcy, przedmiotu wniosku oraz oznaczenia nieruchomości, której dotyczy wniosek.

 

LOKALIZACJĘ PLANU MIEJSCOWEGO MOŻNA ZOBACZYĆ NA GEOPORTALU KIELCE

DOKUMENTY FORMALNE

UCHWAŁA O PRZYSTĄPIENIU DO SPORZĄDZENIA PLANU MIEJSCOWEGO (836.58 KB) OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA KIELCE (614.56 KB) INFORMACJA PREZYDENTA MIASTA KIELCE (236.55 KB) WZÓR WNIOSKU DO PLANU MIEJSCOWEGO (63.12 KB) WZÓR WNIOSKU/UWAGI DO PROGNOZY (56.58 KB)