IDEA KIELCE: Konsultacje

plik foto id: 1406459888

KONSULTACJE SPOŁECZNE
- wyłożenie do publicznego wglądu -

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu „KIELCE PÓŁNOC – OBSZAR II.4.1 – w rejonie ulicy Świętokrzyskiej i alei Solidarności – centrum biznesu” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

 

Ważne terminy

06.06.2022 r. - 08.07.2022 r. - wyłożenie do publicznego wglądu

28.06.2022 r. - dyskusja publiczna

25.07.2022 r. - termin składania uwag

Konsultacje dotyczą wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „KIELCE PÓŁNOC – OBSZAR II.4.1 – w rejonie ulicy Świętokrzyskiej i alei Solidarności – centrum biznesu” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Obszar planu obejmuje teren położony w północnej części miasta Kielce, przy alei Solidarności.

Zainteresowani mogą składać uwagi do wyżej wymienionego projektu planu miejscowego oraz uwagi i wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko.

Uwagi/wnioski należy składać do Prezydenta Miasta Kielce:

  • ustnie do protokołu
  • w formie pisemnej na adres: Urząd Miasta Kielce, Rynek 1, 25-303 Kielce
  • w formie elektronicznej na adres prezydent@um.kielce.pl,
  • za pośrednictwem geoportalu: http://www.gis.kielce.eu
  • za pośrednictwem formularza "Wyślij uwagę on-line" umieszczonego poniżej

Uwagi/wnioski można składać do dnia 25.07.2022 r. z podaniem: imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej, adresu wnioskodawcy, przedmiotu uwagi oraz oznaczenia nieruchomości, której dotyczy uwaga.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu odbędzie się w dniu 28.06.2022 r. o godz. 1600 w siedzibie Urzędu Miasta w Kielcach, Rynek 1 – Sala Urzędu Stanu Cywilnego.

 

ZOBACZ LOKALIZACJĘ PROJEKTU PLANU MIEJSCOWEGO NA GEOPORTALU KIELCE

PROJEKT PLANU MIEJSCOWEGO, PROGNOZA ODZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO, DOKUMENTY FORMALNE:

WYŚLIJ UWAGĘ ONLINE

Rodzaj uwagi
Rodzaj uwagi
Informacja o Zgłaszającym
Informacja o Zgłaszającym
wprowadzona treść jest pusta lub za długa, proszę wpisać maksymalnie 255 znaków
wprowadzona treść jest pusta lub za długa, proszę wpisać maksymalnie 255 znaków
wprowadzona treść jest pusta lub za długa, proszę wpisać maksymalnie 255 znaków
wprowadzona treść jest pusta lub za długa, proszę wpisać maksymalnie 255 znaków
podany adres e-mail pasuje do wzoru: moja-nazwa@moja-domena.plpodany adres e-mail nie został wprowadzony lub jest błędy, wpisz wg wzoru: moja-nazwa@moja-domena.plPodanie informacji jest obowiązkowe i służy wyłącznie do kontaktu z Wnioskodawcą. Informacja nie będzie publikowana.
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miasta w Kielcach

Klauzula informacyjna dostępna jest pod linkiem Klauzula RODO

Dziękujemy formularz został zapisany.