IDEA KIELCE: Konsultacje

plik foto id: 1406456563

KONSULTACJE SPOŁECZNE
etap składania wniosków

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „KIELCE POŁUDNIE – DYMINY: OBSZAR 1 – Ściegiennego, Łanowa, Skibowa” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Termin składania wniosków

31.05.2022 r. - 24.06.2022 r.

Konsultacje dotyczą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „KIELCE POŁUDNIE – DYMINY: OBSZAR 1 –  Ściegiennego, Łanowa, Skibowa wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Obszar planu obejmuje teren położony w południowej części miasta Kielce pomiędzy ulicami: Ściegiennego, Łanową, Skibową.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego oraz uwagi i wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko.

Wnioski i uwagi należy składać do Prezydenta Miasta Kielce:

  • ustnie do protokołu
  • w formie pisemnej na adres: Urząd Miasta Kielce, Rynek 1, 25-303 Kielce
  • w postaci elektronicznej na adres prezydent@um.kielce.pl,
  • za pośrednictwem geoportalu: http://www.gis.kielce.eu
  • za pośrednictwem formularza "Wyślij wniosek on-line" umieszczonego poniżej

Wnioski i uwagi należy składać w terminie do dnia 24.06.2022 r. z podaniem: imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej, adresu zamieszkania albo siedziby wnioskodawcy, przedmiotu wniosku/uwagi oraz oznaczenia nieruchomości, której dotyczy wniosek.

 

LOKALIZACJĘ PLANU MIEJSCOWEGO MOŻNA ZOBACZYĆ NA GEOPORTALU KIELCE

DOKUMENTY FORMALNE

UCHWAŁA O PRZYSTĄPIENIU DO SPORZĄDZENIA PLANU MIEJSCOWEGO (975.19 KB) OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA KIELCE (741.83 KB) INFORMACJA PREZYDENTA KIELCE (634.81 KB) WZÓR WNIOSKU DO PLANU MIEJSCOWEGO (14.40 KB) WZÓR WNIOSKU/UWAGI DO PROGNOZY (14.12 KB)