IDEA KIELCE: Konsultacje

plik foto id: 1406367838

KONSULTACJE SPOŁECZNE

Projekt „Aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe miasta Kielce”

Termin składania uwag do projektu uchwały:
do 29.11.2021 r.

 

 

Prezydent Miasta Kielce zawiadamia, że od 8 listopada 2021 r. do 29 listopada 2021 r. będzie wyłożony do publicznego wglądu projekt „Aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Kielce”.

Osoby i jednostki organizacyjne zainteresowane zaopatrzeniem w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze gminy mogą składać wnioski, zastrzeżenia i uwagi do projektu założeń w trakcie jego wyłożenia, to jest od 8 do 29 listopada 2021 r. Uwagi, wnioski lub propozycje zmian można przesłać między innymi za pośrednictwem formularza, udostępnionego poniżej.

Więcej informacji znajduje się w Ogłoszeniu Prezydenta Miasta Kielce.

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Kielce (.pdf) Ogłoszenie Prezydenta Miasta Kielce Plan zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe

Konsultacje zakończyły się 29 listopada 2021 r.

 

W przypadku dodatkowych pytań proszę kontaktować się z:

Urząd Miasta Kielce
Wydział Gospodarki Komunalnej i Środowiska
Stanowisko ds. Klimatu, Powietrza, Energii i Elektromobilności


ul. Strycharska 6,
25-659 Kielce
tel. 41 367 66 62