IDEA KIELCE: Konsultacje

plik foto id: 1406337056

KONSULTACJE SPOŁECZNE

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z częścią usługową i garażem podziemnym przy ulicy Piotrkowskiej i al. IX Wieków w Kielcach.

Wniosek złożony w trybie specustawy mieszkaniowej.

Termin konsultacji

01.10.2021 r. - 22.10.2021 r.

Konsultacje dotyczą budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z częścią usługową i garażem podziemnym przy ulicy Piotrkowskiej i al. IX Wieków Kielc.

Wniosek złożony w trybie specustawy mieszkaniowej.

Uwagi do wniosku można wnosić w postaci papierowej na adres: Urząd Miasta Kielce, Rynek 1,
25-303 Kielce lub postaci elektronicznej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, o których
mowa w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz.
344) na adres prezydent@um.kielce.pl, za pośrednictwem geoportalu: http://www.gis.kielce.eu oraz
na stronie Idea Kielce: http://idea.kielce.eu/konsultacje/ w terminie do dnia 22.10.2021 r. z
podaniem: imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu wnioskodawcy, przedmiotu
wniosku.

SZCZEGÓŁY INWESTYCJI

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z częścią usługową oraz garażem podziemnym

NR WNIOSKU: UA-I.670.1.6.2021
DATA ZŁOŻENIA WNIOSKU: 2021-09-28
WNIOSKODAWCA: Apolloplast Spółka Jawna Brzozowski Jacek Brzozowska Edyta

LOKALIZACJA INWESTYCJI: działki nr ewid. 963/36, 963/38, 963/39, 963/41, 963/42, 963/43, 963/47, 963/49, 963/52,
963/53, 963/54, 963/55, 963/56, 963/57, obręb 0010 przy ulicy Piotrkowskiej i alei IX Wieków Kielc w Kielcach
MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ ZABUDOWY: 20,0 m
KONTAKT DO PROWADZĄCEGO SPRAWĘ: piotr.hetmanczyk@um.kielce.pl
WNIOSEK INWESTORA WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI KONCEPCJA URBANISTYCZNO-ARCHITEKTONICZNA INFORMACJA PREZYDENTA LOKALIZACJA INWESTYCJI NA MAPIE LOKALIZACJA INWESTYCJI NA GEOPORTALU KIELCE