IDEA KIELCE: Konsultacje

plik foto id: 1406337056

KONSULTACJE SPOŁECZNE

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z częścią usługową i garażem podziemnym przy ulicy Piotrkowskiej i al. IX Wieków w Kielcach.

Wniosek złożony w trybie specustawy mieszkaniowej.

Termin konsultacji

11.02.2022 r. – 05.03.2022 r.

Konsultacje dotyczą budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego z częścią usługową oraz garażem podziemnym na terenie działek o nr ewid. 963/36, 963/38, 963/39, 963/41, 963/42, 963/43, 963/47, 963/49, 963/52, 963/53, 963/54, 963/55, 963/56, 963/57, obręb 0010 przy ulicy Piotrkowskiej i alei IX Wieków Kielc w Kielcach.

Wniosek złożony w trybie specustawy mieszkaniowej.

Uwagi do wniosku można wnosić w postaci papierowej na adres: Urząd Miasta Kielce, Rynek 1, 25-303 Kielce lub postaci elektronicznej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, o których mowa w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344) na adres prezydent@um.kielce.pl, za pośrednictwem geoportalu: http://www.gis.kielce.eu oraz za pośrednictwem formularza umieszczonego poniżej, w terminie do dnia 05.03.2022 r. z podaniem: imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu wnioskodawcy, przedmiotu wniosku.

 

SZCZEGÓŁY INWESTYCJI

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z częścią usługową oraz garażem podziemnym


NR WNIOSKU: UA-I.670.1.1.2022
DATA ZŁOŻENIA WNIOSKU: 01.02.2022 r., poprawiony 08.02.2022 r.
WNIOSKODAWCA: Apolloplast Spółka Jawna Brzozowski Jacek Brzozowska Edyta

ADRES INWESTYCJI: ul. Piotrkowska, ul. Silniczna, ul. Pelca i aleja IX Wieków Kielce
MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ ZABUDOWY: 17,0 m
KONTAKT DO PROWADZĄCEGO SPRAWĘ: piotr.hetmanczyk@um.kielce.pl, agnieszka.puchala@um.kielce.pl
WNIOSEK INWESTORA WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI KONCEPCJA URBANISTYCZNO-ARCHITEKTONICZNA INFORMACJA PREZYDENTA LOKALIZACJA INWESTYCJI NA GEOPORTALU KIELCE