IDEA KIELCE: Konsultacje

plik foto id: 1406263851

KONSULTACJE SPOŁECZNE

projektu „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Miasta Kielce na lata 2021–2030”

Termin zbierania wniosków

21.06.2021 r. - 11.07.2021 r.

Projekt „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Miasta Kielce na lata 2021–2030” to dokument, który wyznacza kierunki działań służące poprawie jakości życia oraz zmniejszeniu skali problemów społecznych mieszkańców Kielc.

Zgodnie z zarządzeniem nr 78/2021 Prezydenta Miasta Kielce z dnia 15 marca 2021 roku w sprawie powołania Zespołu ds. opracowania „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Kielce na lata 2021-2030” powstał dokument zawierający pięć obszarów tematycznych:

  • doskonalenie systemu wsparcia i opieki nad dzieckiem i rodziną,
  • wzmocnienie zasobów służących zdrowiu i aktywnemu uczestnictwu osób starszych w życiu społecznym,
  • tworzenia warunków sprzyjających poprawie jakości życia osób niepełnosprawnych,
  • promocja zatrudnienia – rynek pracy otwarty dla każdego,
  • profilaktyka i rozwiązywanie problemów uzależnień od alkoholu i substancji psychoaktywnych oraz uzależnień behawioralnych.

Celem konsultacji jest zebranie od mieszkańców Kielc opinii i uwag na temat projektu „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Miasta Kielce na lata 2021–2030”.

PROJEKT STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH (1 453.64 KB)

Konsultacje zakończyły się 11 lipca 2021 r.

Raport z konsultacji (1 829.47 KB)

W przypadku dodatkowych pytań proszę kontaktować się z:
Panią Magdaleną Dziurzyńską-Woźniak
Dział Spraw Organizacyjnych 
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach
tel. 604 409 439
email : m.dziurzynska-wozniak@mopr.kielce.pl