IDEA KIELCE: Konsultacje

plik foto id: 1406152657

KONSULTACJE SPOŁECZNE

Diagnoza społeczno-gospodarcza Miasta Kielce

ANKIETĘ MOŻNA WYPEŁNIĆ DO 29.02.2020 r.

Zachęcamy Państwa do oceny jakości usług publicznych oraz wyrażenia opinii na temat problemów naszego miasta i najważniejszych kierunków rozwoju. Wypracowane założenia posłużą do sformułowania rekomendacji strategicznych do Strategii rozwoju Miasta Kielce 2030+.
Ankieta dotyczy diagnozy społeczno-gospodarczej miasta Kielce, przygotowała ją Szkoła Główna Handlowa. Będzie ona dostępna do 29 lutego 2020 roku.

UWAGA! Osobom mającym z różnych powodów ograniczony dostęp do ankiety , w tym z powodu niepełnosprawności, zapewniamy możliwość anonimowego wypełnienia jej z pomocą ankietera. Aby skorzystać z pomocy ankietera, należy napisać maila na adres: coi@um.kielce.pl i podać swój numer telefonu.

WYNIKI ANKIETY (1 104.75 KB)

Dziękujemy mieszkańcom Kielc i Kieleckiego Obszaru Metropolitalnego za udział w ankiecie dotyczącej diagnozy społeczno-gospodarczej miasta Kielce. Ankieta zawierała pytania dotyczące jakości życia w mieście, stanu infrastruktury, dostępności usług publicznych i ochrony środowiska. Na zlecenie Urzędu Miasta Kielce Szkoła Główna Handlowa w Warszawie opracuje kompleksową diagnozę sytuacji społeczno–gospodarczej miasta. Jej elementem będą wyniki ankiet uzyskane podczas konsultacji społecznych.
Zachęcamy Państwa do zapoznania się z wynikami ankiety.