IDEA KIELCE: Konsultacje

plik foto id: 1406266363

KONSULTACJE SPOŁECZNE

prognozy oddziaływania na środowisko dla projektu "Strategii Rozwoju Miasta Kielce 2030+ w kierunku Smart City"

Termin zbierania uwag

10.01.2022 r. - 31.01.2022 r.

Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o  ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 247, z późn. zm) Prezydent Miasta Kielce informuje o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w ramach realizowanej strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu „Strategii Rozwoju Miasta Kielce 2030+ w kierunku Smart City”.

DOKUMENTY

Do pobrania: (jeżeli chcesz wydrukować formularz i wysłać drogą tradycyjną)

Formularz zgłaszania uwag (60.60 KB) Sprawozdanie z przebiegu konsultacji społecznych RDOŚ (2 167.97 KB)

 

W przypadku dodatkowych pytań proszę kontaktować się z:
Panem Tomaszem Jakubczykiem 
Stanowisko ds. Analiz Strategicznych
Wydział Przedsiębiorczości i Komunikacji Społecznej
tel. 41 36 76 415
email : strategiakielc@um.kielce.pl