IDEA KIELCE: Konsultacje

plik foto id: 1406279130

KONSULTACJE SPOŁECZNE
projektu "uchwały krajobrazowej"

- wyłożenie do publicznego wglądu - wydłużony termin

Konsultacje dotyczą wyłożenia do publicznego wglądu projektu uchwały Rady Miasta Kielce w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane na terenie Miasta Kielce, czyli tzw. uchwały krajobrazowej.

Uchwała krajobrazowa jest aktem prawa miejscowego. Projekt uchwały reguluje zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń. Określa również ich gabaryty, standardy jakościowe oraz rodzaje materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane.

Zgodnie z projektem przygotowanej uchwały, Kielce zostaną podzielone na cztery strefy: A, B, C, D. W każdej z nich będą obowiązywały inne zasady dotyczące umieszczania tablic reklamowych i urządzeń reklamowych.

Przepisy uchwały mają za zadanie w sposób uporządkowany i spójny przyczynić się do poprawy krajobrazu.

Wszyscy zainteresowani mogą składać uwagi do wyżej wymienionego projektu uchwały krajobrazowej. Termin składania uwag: do 30.09.2021 r.

Uwagi należy składać do Prezydenta Miasta Kielce:

  • w formie pisemnej na adres: Urząd Miasta Kielce, Rynek 1, 25-303 Kielce,
  • w postaci elektronicznej na adres prezydent@um.kielce.pl,
  • za pośrednictwem formularza "Wyślij uwagę on-line" umieszczonego poniżej.

Informacje zawarte w uwagach zostaną wykorzystane do ewentualnych korekt projektu uchwały.

Ważne terminy:

  • wyłożenie do publicznego wglądu: 22.07.2021 r. - 16.09.2021 r. (termin wydłużony),
  • składanie uwag do projektu: do 30.09.2021 r. (termin wydłużony).

DOKUMENTY FORMALNE

PROJEKT UCHWAŁY KRAJOBRAZOWEJ (74.05 KB) ZAŁĄCZNIK NR 1 - WYKAZ WSPÓŁRZĘDNYCH GRANIC (6 914.51 KB) ZAŁĄCZNIK NR 2 - RYSUNEK GRANIC STREF (9 729.44 KB) UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY KRAJOBRAZOWEJ (21.39 KB) OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA KIELCE (514.30 KB) OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA KIELCE O WYDŁUŻENIU TERMINU WYŁOŻENIA (532.79 KB)

Jeżeli chcesz złożyć uwagi w formie tradycyjnej, pobierz wzór uwagi do projektu uchwały krajobrazowej i wyślij na adres urzędu.