IDEA KIELCE: Konsultacje

plik foto id: 1406477230

KONSULTACJE SPOŁECZNE
- wyłożenie do publicznego wglądu -

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kielce - zmiana Nr 15

 

 

Ważne terminy

04.07.2022 r. - 05.08.2022 r. - wyłożenie do publicznego wglądu

02.08.2022 r. - dyskusja publiczna

29.08.2022 r. - termin składania uwag

 

Konsultacje dotyczą wyłożenia do publicznego wglądu projektu  zmiany Nr 15 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kielce oraz prognozy oddziaływania na środowisko. Obszar zmiany Nr 15 obejmuje rejon ulic: Krakowskiej, Jana Pawła II i Ogrodowej (tzw. Wzgórze Karscha). 

Uwagi  do projektu  zmiany Nr 15 Studium oraz uwagi i wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko należy składać do Prezydenta Miasta Kielce:

  1. w formie pisemnej na adres: Urząd Miasta Kielce, Rynek 1, 25-303 Kielce,
  2. za pomocą środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem strony Idea Kielce na adres: http://konsultacje.kielce.eu, za pośrednictwem geoportalu: http://www.gis.kielce.eu oraz na adres: prezydent@um.kielce.pl,
  3. ustnie do protokołu,
  4. za pośrednictwem formularza "Wyślij uwagę on-line" umieszczonego poniżej.

Projekt zmiany Nr 15 Studium wraz z prognozą oddziaływania na środowisko udostępniony został także na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Kielce: www.bipum.kielce.eu.

Uwagi można składać do dnia 29.08.2022 r. z podaniem: imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu wnioskodawcy, przedmiotu uwagi oraz oznaczenia nieruchomości, której dotyczy uwaga.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu odbędzie się w dniu 02.08.2022 r. o godz. 1600 w siedzibie Urzędu Miasta w Kielcach, Rynek 1 – Sala Urzędu Stanu Cywilnego

 

ZOBACZ LOKALIZACJĘ PROJEKTU ZMIANY NR 15 STUDIUM NA GEOPORTALU KIELCE

PROJEKT ZMIANY NR 15 STUDIUM I DOKUMENTY FORMALNE:

WYŚLIJ UWAGĘ ONLINE

Rodzaj uwagi
Rodzaj uwagi
Informacja o Zgłaszającym
Informacja o Zgłaszającym
wprowadzona treść jest pusta lub za długa, proszę wpisać maksymalnie 255 znaków
wprowadzona treść jest pusta lub za długa, proszę wpisać maksymalnie 255 znaków
wprowadzona treść jest pusta lub za długa, proszę wpisać maksymalnie 255 znaków
wprowadzona treść jest pusta lub za długa, proszę wpisać maksymalnie 255 znaków
podany adres e-mail pasuje do wzoru: moja-nazwa@moja-domena.plpodany adres e-mail nie został wprowadzony lub jest błędy, wpisz wg wzoru: moja-nazwa@moja-domena.plPodanie informacji służy wyłącznie do kontaktu. Informacja nie będzie publikowana.
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miasta w Kielcach

Klauzula informacyjna dostępna jest pod linkiem Klauzula RODO

Dziękujemy formularz został zapisany.