IDEA KIELCE: Konsultacje

MAPA AKTYWNOŚCI

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Deklaracja umieszczenia na mapie aktywności organizacji pozarządowych i innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działających na terenie miasta Kielce.

DANE DOTYCZĄCE ORGANIZACJI

wprowadzona treść jest pusta lub za długa, proszę wpisać maksymalnie 255 znaków
Forma prawna organizacji
Forma prawna organizacji
nie wprowadzono żadnej wartości lub wprowadzono błędną, proszę wpisać tylko cyfry, wpisz np: 1, 2, 100
podany adres e-mail pasuje do wzoru: moja-nazwa@moja-domena.plpodany adres e-mail nie został wprowadzony lub jest błędny, wpisz wg wzoru: moja-nazwa@moja-domena.pladres e-mail wg wzoru: moja-nazwa@moja-domena.pl
Adres siedziby
nie wprowadzono żadnej wartości lub wprowadzono błędną, proszę wpisać tylko datę, wpisz np: 2020-01-02
nie wprowadzono żadnej wartości lub wprowadzono błędną, proszę wpisać tylko cyfry, wpisz np: 1, 2, 100
wprowadzona treść jest pusta lub za długa, proszę wpisać maksymalnie 255 znaków
wprowadzona treść jest pusta lub za długa, proszę wpisać maksymalnie 255 znaków(do 255 znaków)
Czy organizacja posiada status OPP?
Czy organizacja posiada status OPP?
wprowadzona treść jest pusta lub za długa, proszę wpisać maksymalnie 255 znakówosoba upoważniona do reprezentacji organizacji
wprowadzona treść jest pusta lub za długa, proszę wpisać maksymalnie 255 znakówosoba upoważniona do reprezentacji organizacji
wprowadzona treść jest pusta lub za długa, proszę wpisać maksymalnie 255 znaków
kostka 1
operator
kostka 1
nie wprowadzono żadnej wartości lub wprowadzono błędną, proszę wpisać tylko cyfry, wpisz np: 1, 2, 100

Dziękujemy formularz został zapisany.