IDEA KIELCE: Konsultacje

plik foto id: 1406574892

KONSULTACJE SPOŁECZNE

Konsultacje projektu uchwały Rady Miasta Kielce w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji

Czas trwania konsultacji:

od 19 października 2022 r. do 17 listopada 2022 r.

W przypadku dodatkowych pytań proszę kontaktować się z:

Urząd Miasta Kielce
Wydział Urbanistyki i Architektury
Biuro Planowania Przestrzennego

ul. Kozia 3, 25-514 Kielce
tel. 41 36 76 361