IDEA KIELCE: Konsultacje

plik foto id: 1406768741

KONSULTACJE SPOŁECZNE

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z częścią usługową w parterze oraz z garażem podziemnym na samochody osobowe
przy ul. Silnicznej w Kielcach

Wniosek złożony w trybie specustawy mieszkaniowej

WNIOSEK ZMODYFIKOWANY

Termin konsultacji

31.07.2023 r. – 21.08.2023 r.

Konsultacje dotyczą:

  • budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego z częścią usługową w parterze oraz z garażem podziemnym na samochody osobowe na działkach o nr ewid. 980/1, 980/2, 980/3 obręb 0010 przy ul. Silnicznej w Kielcach.

Wniosek złożony w trybie specustawy mieszkaniowej.

Uwagi do wniosku można wnosić:

  • w postaci papierowej na adres: Urząd Miasta Kielce, Rynek 1, 25-303 Kielce lub
  • w postaci elektronicznej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, o których mowa w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344) na adres prezydent@um.kielce.pl oraz za pośrednictwem formularza umieszczonego poniżej,

w terminie do dnia 21.08.2023 r. z podaniem: imienia i nazwiska lub nazwy organizacji, adresu, przedmiotu uwagi.

SZCZEGÓŁY INWESTYCJI

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z częścią usługową w parterze oraz z garażem podziemnym na samochody osobowe na dz. nr ewid. 980/1, 980/2, 980/3 obręb 0010 przy ul. Silnicznej w Kielcach

 


NR WNIOSKU: UA-I.670.1.5.2023
DATA ZŁOŻENIA WNIOSKU:  17.02.2023
DATA MODYFIKACJI WNIOSKU:  14.06.2023
WNIOSKODAWCA: AKP GRUPA Pocheć Andrzej Sp. K.

ADRES INWESTYCJI: Kielce, ul. Silniczna
WYSOKOŚĆ ZABUDOWY: do 16 m (4 kondygnacje nadziemne)
KONTAKT DO PROWADZĄCEGO SPRAWĘ: marcin.kowalski@um.kielce.pl,  malgorzata.wos@um.kielce.pl

 

INFORMACJA PREZYDENTA (209.85 KB) WNIOSEK INWESTORA (3 143.08 KB) KONCEPCJA URBANISTYCZNO-ARCHITEKTONICZNA (11 208.83 KB) SPIS ZAŁĄCZNIKÓW TEKSTOWYCH (313.04 KB) ZAŁĄCZNIKI TEKSTOWE DO WNIOSKU (5 644.26 KB) LOKALIZACJA INWESTYCJI NA GEOPORTALU KIELCE