IDEA KIELCE: Konsultacje

plik foto id: 1406876245

KONSULTACJE SPOŁECZNE

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z częścią usługową w parterze oraz z garażem podziemnym na samochody osobowe
przy ul. Silnicznej w Kielcach

Wniosek złożony w trybie specustawy mieszkaniowej

WNIOSEK PONOWNIE ZMODYFIKOWANY

Termin konsultacji

16.10.2023 r. – 06.11.2023 r.

Konsultacje dotyczą:

  • budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego z częścią usługową w parterze oraz z garażem podziemnym na samochody osobowe na działkach o nr ewid. 980/1, 980/2, 980/3 obręb 0010 przy ul. Silnicznej w Kielcach.

Wniosek złożony w trybie specustawy mieszkaniowej.

Uwagi do wniosku można wnosić:

  • w postaci papierowej na adres: Urząd Miasta Kielce, Rynek 1, 25-303 Kielce lub
  • w postaci elektronicznej na adres prezydent@um.kielce.pl oraz za pośrednictwem formularza umieszczonego poniżej,

w terminie do dnia 06.11.2023 r. z podaniem: imienia i nazwiska lub nazwy organizacji, adresu, przedmiotu uwagi.

SZCZEGÓŁY INWESTYCJI

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z częścią usługową w parterze oraz z garażem podziemnym na samochody osobowe na dz. nr ewid. 980/1, 980/2, 980/3 obręb 0010 przy ul. Silnicznej w Kielcach.

NR WNIOSKU: UA-I.670.1.5.2023
DATA ZŁOŻENIA WNIOSKU:  17.02.2023
DATA MODYFIKACJI WNIOSKU:  11.10.2023
WNIOSKODAWCA: AKP GRUPA Pocheć Andrzej Sp. K.

ADRES INWESTYCJI: Kielce, ul. Silniczna
WYSOKOŚĆ ZABUDOWY: do 16 m (4 kondygnacje nadziemne)
KONTAKT DO PROWADZĄCEGO SPRAWĘ: marcin.kowalski@um.kielce.pl,  malgorzata.wos@um.kielce.pl
INFORMACJA PREZYDENTA (212.62 KB) WNIOSEK INWESTORA (1 271.06 KB) KONCEPCJA URBANISTYCZNO-ARCHITEKTONICZNA (9 668.27 KB) SPIS ZAŁĄCZNIKÓW (79.64 KB) ZAŁĄCZNIKI TEKSTOWE DO WNIOSKU (2 982.44 KB) ZAŁĄCZNIKI GRAFICZNE DO WNIOSKU (2 236.19 KB) LOKALIZACJA INWESTYCJI NA GEOPORTALU KIELCE