IDEA KIELCE: Konsultacje

plik foto id: 1406675706

KONSULTACJE SPOŁECZNE

Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z lokalami usługowymi i handlowymi oraz garażami przy
ul. Hauke-Bosaka

Wniosek złożony w trybie specustawy mieszkaniowej.

Termin konsultacji

17.03.2023 r. – 07.04.2023 r.

Konsultacje dotyczą:

  • budowy zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych (1 do 8), wraz z usługami i handlem w parterze, garażami podziemnymi i miejscami postojowymi  na działkach 1169/1, 1169/2, 1169/3, 1169/4, 1184/21, 1168/1, 1168/2, 1168/3 obręb 0024 w Kielcach przy ul. Generała Józefa Hauke-Bosaka

Wniosek złożony w trybie specustawy mieszkaniowej.

Uwagi do wniosku można wnosić:

  • w postaci papierowej na adres: Urząd Miasta Kielce, Rynek 1, 25-303 Kielce lub
  • w postaci elektronicznej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, o których mowa w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344) na adres prezydent@um.kielce.pl oraz za pośrednictwem formularza umieszczonego poniżej,

w terminie do dnia 07.04.2023 r. z podaniem: imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu wnioskodawcy, przedmiotu uwagi.

SZCZEGÓŁY INWESTYCJI

Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych (od 1 do 8 budynków) wraz z usługami i handlem w parterze w części budynków, garażami podziemnymi, miejscami postojowymi naziemnymi na działkach nr ewidencyjnych 1169/1, 1169/2, 1169/3, 1169/4, 1184/21, 1168/1, 1168/2, 1168/3 obręb 0024 przy ul. Hauke – Bosaka w Kielcach.

 


NR WNIOSKU: UA-I.670.1.4.2023
DATA ZŁOŻENIA WNIOSKU:  15.02.2023
WNIOSKODAWCA: HAUKE BOSAKA 7 Sp. z o.o. Spółka Komandytowa

ADRES INWESTYCJI: Kielce, ul. Generała Józefa Hauke-Bosaka
WYSOKOŚĆ ZABUDOWY: do 22 m
KONTAKT DO PROWADZĄCEGO SPRAWĘ: piotr.hetmanczyk@um.kielce.pl

 

INFORMACJA PREZYDENTA (222.91 KB) WNIOSEK INWESTORA (1 327.80 KB) KONCEPCJA URBANISTYCZNO-ARCHITEKTONICZNA (32 639.08 KB) SPIS ZAŁĄCZNIKÓW (675.16 KB) ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU (27 154.87 KB) LOKALIZACJA INWESTYCJI NA GEOPORTALU KIELCE