IDEA KIELCE: Konsultacje

plik foto id: 1406675706

KONSULTACJE SPOŁECZNE

Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z lokalami usługowymi i handlowymi oraz garażami przy
ul. Hauke-Bosaka

Wniosek złożony w trybie specustawy mieszkaniowej.

Termin konsultacji

17.03.2023 r. – 07.04.2023 r.

Konsultacje dotyczą:

  • budowy zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych (1 do 8), wraz z usługami i handlem w parterze, garażami podziemnymi i miejscami postojowymi  na działkach 1169/1, 1169/2, 1169/3, 1169/4, 1184/21, 1168/1, 1168/2, 1168/3 obręb 0024 w Kielcach przy ul. Generała Józefa Hauke-Bosaka

Wniosek złożony w trybie specustawy mieszkaniowej.

Uwagi do wniosku można wnosić:

  • w postaci papierowej na adres: Urząd Miasta Kielce, Rynek 1, 25-303 Kielce lub
  • w postaci elektronicznej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, o których mowa w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344) na adres prezydent@um.kielce.pl oraz za pośrednictwem formularza umieszczonego poniżej,

w terminie do dnia 07.04.2023 r. z podaniem: imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu wnioskodawcy, przedmiotu uwagi.

SZCZEGÓŁY INWESTYCJI

Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych (od 1 do 8 budynków) wraz z usługami i handlem w parterze w części budynków, garażami podziemnymi, miejscami postojowymi naziemnymi na działkach nr ewidencyjnych 1169/1, 1169/2, 1169/3, 1169/4, 1184/21, 1168/1, 1168/2, 1168/3 obręb 0024 przy ul. Hauke – Bosaka w Kielcach.

 


NR WNIOSKU: UA-I.670.1.4.2023
DATA ZŁOŻENIA WNIOSKU:  15.02.2023
WNIOSKODAWCA: HAUKE BOSAKA 7 Sp. z o.o. Spółka Komandytowa

ADRES INWESTYCJI: Kielce, ul. Generała Józefa Hauke-Bosaka
WYSOKOŚĆ ZABUDOWY: do 22 m
KONTAKT DO PROWADZĄCEGO SPRAWĘ: piotr.hetmanczyk@um.kielce.pl

 

INFORMACJA PREZYDENTA (222.91 KB) WNIOSEK INWESTORA (1 327.80 KB) KONCEPCJA URBANISTYCZNO-ARCHITEKTONICZNA (32 639.08 KB) SPIS ZAŁĄCZNIKÓW (675.16 KB) ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU (27 154.87 KB) LOKALIZACJA INWESTYCJI NA GEOPORTALU KIELCE

WYŚLIJ UWAGĘ ONLINE

Informacja o Zgłaszającym
Informacja o Zgłaszającym
wprowadzona treść jest pusta lub za długa, proszę wpisać maksymalnie 255 znaków
wprowadzona treść jest pusta lub za długa, proszę wpisać maksymalnie 255 znaków
wprowadzona treść jest pusta lub za długa, proszę wpisać maksymalnie 255 znaków
wprowadzona treść jest pusta lub za długa, proszę wpisać maksymalnie 255 znaków
podany adres e-mail pasuje do wzoru: moja-nazwa@moja-domena.plpodany adres e-mail nie został wprowadzony lub jest błędy, wpisz wg wzoru: moja-nazwa@moja-domena.plPodanie informacji jest obowiązkowe i służy wyłącznie do kontaktu z Wnioskodawcą. Informacja nie będzie publikowana.
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miasta w Kielcach

Klauzula informacyjna dostępna jest pod linkiem Klauzula RODO

Dziękujemy formularz został zapisany.