IDEA KIELCE: Konsultacje

plik foto id: 1406667058

KONSULTACJE SPOŁECZNE

Budowa trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych, w tym jeden z usługami, wraz z garażami podziemnymi przy
al. J. Szajnowicza-Iwanowa

Wniosek złożony w trybie specustawy mieszkaniowej.

Termin konsultacji

1.03.2023 r. – 22.03.2023 r.

Konsultacje dotyczą:

  • budowy trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych, w tym jednego z usługami w parterze,  wraz z garażami podziemnymi, murami oporowymi o długości 279,0m, instalacjami wewnętrznymi : wodną, kanalizacyjną, elektryczną, wentylacji mechanicznej, c.o., chłodu, technologią 3 węzłów cieplnych i instalacją oddymiająca w garażach budynków: nr 1 i nr 3 na poziomie 2 oraz budowę drogi pożarowej, na działkach 869/42, 869/66, 869/71, 869/73, 869/76, 869/78 obręb 0008 w Kielcach przy alei J. Szajnowicza-Iwanowa

Wniosek złożony w trybie specustawy mieszkaniowej.

Uwagi do wniosku można wnosić:

  • w postaci papierowej na adres: Urząd Miasta Kielce, Rynek 1, 25-303 Kielce lub
  • w postaci elektronicznej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, o których mowa w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344) na adres prezydent@um.kielce.pl oraz za pośrednictwem formularza umieszczonego poniżej,

w terminie do dnia 22.03.2023 r. z podaniem: imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu wnioskodawcy, przedmiotu uwagi.

SZCZEGÓŁY INWESTYCJI

Budowa trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych, w tym jeden z usługami w parterze, wraz z garażami podziemnymi


NR WNIOSKU: UA-I.670.1.2.2023
DATA ZŁOŻENIA WNIOSKU:  17.01.2023 r.
WNIOSKODAWCA: Tomasz Piątek reprezentujący Spółkę Wydawnictwo Juka-91 Sp. z o.o.z siedzibą w Warszawie, ul. Jutrzenki 118, 02-230 Warszawa

ADRES INWESTYCJI: Kielce, al. J. Szajnowicza-Iwanowa
WYSOKOŚĆ ZABUDOWY: budynek 1, segment a = ok. 20,65 m; budynek 1, segment b = ok. 20,72 m; budynek 2 = ok. 20,88 m; budynek 3, segmenty a i b = ok. 20,90 m
KONTAKT DO PROWADZĄCEGO SPRAWĘ: marcin.kowalski@um.kielce.pl

 

INFORMACJA PREZYDENTA WNIOSEK INWESTORA (3 624.57 KB) KONCEPCJA URBANISTYCZNO-ARCHITEKTONICZNA (145 795.75 KB) SPIS ZAŁĄCZNIKÓW (1 351.37 KB) ZAŁĄCZNIKI GRAFICZNE DO WNIOSKU (36 079.85 KB) ZAŁĄCZNIKI TEKSTOWE DO WNIOSKU (56 554.02 KB) LOKALIZACJA INWESTYCJI NA GEOPORTALU KIELCE