IDEA KIELCE: Konsultacje

plik foto id: 1406648654

KONSULTACJE SPOŁECZNE

projektu dokumentu pn. „Strategia Rozwoju Ponadlokalnego Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego 2030+” wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko

Termin konsultacji

18.10.2023 r. – 21.11.2023 r.

 

Szanowni Państwo,

W związku z pracami nad Strategią Rozwoju Ponadlokalnego Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego 2030+ zapraszamy do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych dotyczących projektu dokumentu pn. „Strategia Rozwoju Ponadlokalnego Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego 2030+” wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko. 

Prosimy o zapoznanie się z prezentowanymi dokumentami i złożenie ewentualnych uwag lub wniosków do dokumentów poprzez poniższy formularz.

Uwagi można składać również :

  • pisemnie, na adres Urząd Miasta Kielce, Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi, al. Solidarności 34, 25-323 Kielce,
  • ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Miasta Kielce – Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi, al. Solidarności 34, 25-323 Kielce, 8 piętro, w godz. 7.30-15.30
  • elektronicznie, na adres e-mail: biurozit@um.kielce.pl

Państwa głos jest dla nas niezwykle istotny.

Dziękujemy za poświęcony czas.

* Kielecki Obszar Funkcjonalny zrzesza 13 gmin Powiatu Kieleckiego tj. Miasto Kielce, Gminę i Miasto Chęciny, Miasto i Gminę Chmielnik, Miasto i Gminę Daleszyce, Gminę Górno, Gminę Masłów, Gminę Miedziana Góra, Miasto i Gminę Morawica, Miasto i  Gminę Piekoszów, Gminę Nowiny, Gminę Strawczyn, Gminę Zagnańsk oraz Miasto i Gminę Pierzchnica.

nazwa plikupobierz
obwieszczenie Prezydenta Miasta Kielce.pdfpobierz plik
Strategia Rowoju Ponadlokalnego KOF 2030+.pdfpobierz plik
Prognoza_OOŚ_KOF.PDFpobierz plik
Zał. 2. Oddziaływanie celów i priorytetow Strategii KOF_v2.pdfpobierz plik
Zał. 3. Oddziaływanie projektów zintegrowanych Strategii KOF.PDFpobierz plik

WYŚLIJ UWAGĘ ONLINE