IDEA KIELCE: Konsultacje

plik foto id: 1406000427

Konsultacje społeczne są narzędziem umożliwiającym dwukierunkową komunikację mieszkańców z władzami. Sprawnie prowadzone konsultacje pomagają urzeczywistniać idee społeczeństwa obywatelskiego uspołeczniając proces podejmowania ważnych dla miasta decyzji.

TRWAJĄCE KONSULTACJE

KONSULTACJE SPOŁECZNE Ankieta w ramach prac nad opracowaniem „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej”

Miasto Kielce przystąpiło  do aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN). W związku z powyższym zwracamy się do Państwa z prośbą o udostępnienie danych dotyczących zużycia energii i paliw.  Uwzględnienie w PGN planowanych przez Państwa przedsięwzięć może ułatwić pozyskanie przez Państwa wsparcia finansowego ze środków zewnętrznych.

Konsultacje trwają do 15.10.2021 r.

Konsultacja będzie trwała jeszcze dni: 17

KONSULTACJE SPOŁECZNE Ankieta w ramach prac nad opracowaniem „Strategii promocji Miasta Kielce 2030+”.

W chwili obecnej trwają prace nad opracowaniem „Strategii Promocji Miasta Kielce 2030+”. Jej celem jest przedstawienie podstawowych kierunków promocji Kielc w perspektywie czasowej 2030+ oraz nakreślenie długoterminowego katalogu skutecznych i nowoczesnych metod oraz narzędzi marketingu terytorialnego. Strategia będzie także przewodnikiem kształtowania marki miasta oraz inspiracją dla mieszkańców i innych grup docelowych do działań promocyjnych i budowania pozytywnego wizerunku Miasta Kielce.

Konsultacje trwają od 20.09.2021 r. do 11.10.2021 r.

Konsultacja będzie trwała jeszcze dni: 14

Konsultacje społeczne parku Dolina Silnicy

Prezydent Miasta Kielce zaprasza Mieszkańców Kielc do wzięcia udziału w pierwszym etapie konsultacji dotyczących zagospodarowania parku miejskiego Dolina Silnicy. Celem przedsięwzięcia jest „zielona rewitalizacja” tego miejsca, którego wysoki potencjał nie jest dotychczas w pełni wykorzystany dla dobra nas wszystkich. Informacje przekazane przez Państwa będą służyć do opracowania wytycznych i programu funkcjonalno-użytkowego dla zaprojektowania i realizacji parku.

Konsultacje trwają od 13.09.2021 r. do 31.10.2021 r.

Konsultacja będzie trwała jeszcze dni: 33

Wyłożenie do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „KIELCE ZACHÓD – OBSZAR V.3.2 – W REJONIE ULIC ZAGNAŃSKIEJ I WITOSA – CENTRUM HANDLOWO-USŁUGOWE”

Prezydent Miasta Kielce zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „KIELCE ZACHÓD – OBSZAR V.3.2 – W REJONIE ULIC ZAGNAŃSKIEJ I WITOSA – CENTRUM HANDLOWO-USŁUGOWE oraz prognozy oddziaływania na środowisko.
Konsultacje trwają od 20.08.2021 r. – 06.10.2021 r. 

Konsultacja będzie trwała jeszcze dni: 7

Konsultacje społeczne projektu "uchwały krajobrazowej"

Konsultacje dotyczą wyłożenia do publicznego wglądu projektu uchwały Rady Miasta Kielce w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane na terenie Miasta Kielce, czyli tzw. uchwały krajobrazowej.

Konsultacje trwają od 22.07.2021 r. do 16.09.2021 r. (termin wydłużony)

Uwagi można składać do 30.09.2021 r. (termin wydłużony)

Konsultacja będzie trwała jeszcze dni: 3

KONSULTACJE ZAKOŃCZONE

Konsultacje społeczne
dokumentu "Strategii Rozwoju Miasta Kielce 2030+ w kierunku Smart City" po uwzględnieniu uwag złożonych w pierwszej turze konsultacji społecznych.

Pierwsza tura konsultacji społecznych trwała od 23 czerwca do 29 lipca 2021 roku. Obecnie prezentowany Państwu projekt Strategii uwzględnia zebrane podczas niej opinie i uwagi.

Ankieta  trwa od 06.09.2021 r. do 18.09.2021 r.

Konsultacja zakończyła się: 9 dni temu.

Konsultacje społeczne miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „KIELCE POŁUDNIE – OBSZAR IV.1.1 BARANÓWEK”

Konsultacje dotyczą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „KIELCE POŁUDNIE – OBSZAR IV.1.1 BARANÓWEK”. Obszar planu obejmuje teren położony w południowej części miasta Kielce pomiędzy ulicami: Chodkiewicza, Tatarską, Obrzeżną, al. Na Stadion. 

Konsultacje trwają od 31.08.2021 r. do 22.09.2021 r.

Konsultacja zakończyła się: 6 dni temu.

Konsultacje społeczne miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu "Kielce Północ - Obszar II - Zalew Kielecki - Klonowa - Piaski"

Konsultacje dotyczą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu "Kielce Północ - Obszar II - Zalew Kielecki - Klonowa - Piaski". Obszar planu obejmuje teren położony w północnej części miasta Kielce pomiędzy ulicami: Klonową, Jesionową, Zagnańską, Witosa. 

Konsultacje trwają od 13.08.2021 r. do 15.09.2021 r.

Konsultacja zakończyła się: 13 dni temu.

Wyłożenie do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „KIELCE PÓŁNOC - OBSZAR II.3 WARSZAWSKA - RADOMSKA - SIKORSKIEGO - PÓŁNOCNA DOLINA SILNICY”

Prezydent Miasta Kielce zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „KIELCE PÓŁNOC - OBSZAR II.3 WARSZAWSKA - RADOMSKA - SIKORSKIEGO - PÓŁNOCNA DOLINA SILNICY” oraz prognozy oddziaływania na środowisko.
Wyłożenie będzie się odbywać w dniach od 26.07.2021 r. – 24.08.2021 r. 

Konsultacja zakończyła się: 20 dni temu.

Wyłożenie do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „KIELCE ZACHÓD – OBSZAR V.4.2: AL. JERZEGO SZAJNOWICZA – IWANOWA, UL. PIEKOSZOWSKA, UL. STAROWIEJSKA”

Prezydent Miasta Kielce zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „KIELCE ZACHÓD – OBSZAR V.4.2: AL. JERZEGO SZAJNOWICZA – IWANOWA, UL. PIEKOSZOWSKA, UL. STAROWIEJSKA” oraz prognozy oddziaływania na środowisko.
Wyłożenie będzie się odbywać w dniach od 19.07.2021 r. – 17.08.2021 r. 

Konsultacja zakończyła się: 27 dni temu.