IDEA KIELCE: Konsultacje

Gospodarka

Wskaźniki gospodarcze

Gospodarka
wskaźnik  2009r.   2011r.  źródło i metodyka
Stopa bezrobocia 8,46% 10% opis  
Wskaźnik przedsiębiorczości 13% 14,4% opis  
Rozkład przestrzenny firm mapa mapa opis  
Zaejestrowane podmioty gospodarcze 10 1 opis  
Zlikwidowane podmioty gospodarcze 8 9 opis  
Udział działalności związanej z budownictwem w ogólnej liczbie firm 10,52% 11% opis  

Prezentowany wybór wskaźników stanowi jedynie wstęp do przedstawianych treści. Ich zakres będzie sukcesywnie poszerzany a serwis rozwijany o nowe zagadnienia.