IDEA KIELCE: Konsultacje

Transport i komunikacja

Wskaźniki dotyczące zrównoważonego transportu drogowego, w tym dróg rowerowych oraz rozwoju zrównoważonego transportu zbiorowego i zintegrowanego.

Transport i komunikacja
wskaźnik 2009r. 2011r. źródło i metodyka
Liczba przystanków komunikacji miejskiej na 1000 mieszkańców 1 2 opis
Liczba mieszkańców przypadająca na jeden przystanek komunikacji miejskiej 737 518 opis
Dostępność przystanków komunikacji miejskiej mapa mapa opis
Gęstość sieci drogowej [km/km2] 0,33 3,675 opis
Długość sieci drogowej w przeliczeniu na 1000 mieszkańców [km] 18 2,047 opis
Gęstość ścieżek rowerowych [m/km2] 302 536 opis
Długość ścieżek rowerowych na 1000 mieszkańców 0,238 0,3 opis
Cena biletu jednorazowego przejazdu w transporcie publicznym miejskim b.d. 2,4 opis
Liczba wszystkich zdarzeń drogowych na 100 tys. mieszkańców miasta w 2011 r. b.d. 1777 opis
Liczba wszystkich wypadków drogowych na 100 tys. mieszkańców miasta w 2011 r. b.d. 169 opis
Liczba rannych w wypadkach drogowych na 100 tys. mieszkańców miasta w 2011 r. b.d. 202 opis

Prezentowany wybór wskaźników stanowi jedynie wstęp do przedstawianych treści. Ich zakres będzie sukcesywnie poszerzany a serwis rozwijany o nowe zagadnienia.