IDEA KIELCE: Konsultacje

plik foto id: 1406315711

KONSULTACJE SPOŁECZNE
na temat

preferencji mieszkańców co do zagospodarowania parku miejskiego Dolina Silnicy na odcinku od al. IX Wieków Kielc do ul. Jesionowej

Szanowni Państwo,
Prezydent Miasta Kielce rozpoczyna pierwszy etap konsultacji preferencji Mieszkańców Kielc co do docelowego zagospodarowania parku miejskiego Dolina Silnicy, tj. doliny rzeki Silnicy na odcinku od al. IX Wieków Kielc do ulicy Jesionowej – celem tego przedsięwzięcia jest „zielona rewitalizacja” tego miejsca, którego wysoki potencjał nie jest dotychczas w pełni wykorzystany dla dobra nas wszystkich. Informacje przekazane przez Państwa będą służyć do opracowania wytycznych i programu funkcjonalno-użytkowego dla zaprojektowania i realizacji parku.
 
 
Raport z konsultacji społecznych

ETAP ZAKOŃCZONY

 

Zwracamy się do Państwa z prośbą o wyrażenie swojej opinii w załączonej ankiecie. Przed wypełnieniem ankiety proszę uwzględnić fakt, że nie mamy całkowitej swobody w kwestii zagospodarowania tej przestrzeni – w celu zachowania krajobrazu naturalnego praktycznie  cała dolina jest objęta prawną formą ochrony przyrody (obszar chronionego krajobrazu) z bardzo surowymi ograniczeniami co do możliwości jej przekształceń i zmian (m.in. zakaz lokalizacji obiektów budowlanych w pasie 100 m od rzeki). Ponadto duża jej powierzchnia jest obszarem zalewowym, którego zagospodarowanie także należy realizować z rozwagą (możliwość cyklicznych zniszczeń).

Powyższe ograniczenia nie powodują jednak, że z tej rozległej 15-hektarowej przestrzeni nie można stworzyć w najbliższym czasie „zielonego raju” w środku miasta dla naszego wypoczynku i wytchnienia. Musimy tylko pamiętać, że należy zachować charakter zielonego parku naturalnego (tzw. „park angielski”) a wszelkie dodatkowe użyteczne elementy muszą harmonizować z pięknem przyrody  i być dyskretne w formie i materiale. Jednym słowem – nie będzie możliwa realizacja pełnego atrakcji i obiektów „wesołego miasteczka”, za to ambitnie dążymy do wizji najpiękniejszego parku w Kielcach, który będzie stanowił „zielone płuca” naszego miasta

Poszczególne odcinki Silnicy w granicach Kielc mają różny charakter i powinny pełnić różne funkcje; inne w górnym i dolnym biegu, inne w sąsiedztwie zalewu, odrębne przy skwerze im. Ireny Sendlerowej i Szarych Szeregów. Ze względu na odmienny potencjał odcinka parku Dolina Silnicy nie ma potrzeby powielania zagospodarowania z innych rejonów, a wskazana jest budowa wizji zielonej „oazy” promieniującej pięknem i spokojem, gdzie znajdziemy wytchnienie od miejskiego zgiełku. 

Bardzo prosimy o wypełnienie ankiety i jej szerokie propagowanie wśród rodziny, przyjaciół i znajomych. Będziemy wdzięczni za wszelkie uwagi i przemyślenia w przedmiotowej sprawie.

Ankieta ma charakter anonimowy.

 

Ankieta będzie udostępniona w dniach od 13.09.2021 r. do 31.10.2021 r. w następujących formach:

  • ankieta elektroniczna za pośrednictwem strony Idea Kielce (https://idea.kielce.eu/konsultacje/) w dniach od 13.09.2021 r. do 17.10.2021 r.
  • ankieta tradycyjna „papierowa” lub ustnie w następujących punktach konsultacyjnych i terminach
    • punkt konsultacyjny 1 na ul. Głowackiego w dniu 18.09.2021 r. w godz. 12:00÷18:00
    • punkt konsultacyjny 2 na ul. Staszica w dniu 22.09.2021 r. w godz. 10:00÷16:00
  • ankieta tradycyjna „papierowa” w Klubach Seniora i ich filiach na terenie Miasta Kielce w dniach od 13.09.2021 r. do dnia 31.10.2021 r.
  • ustnie na spotkaniu otwartym w Przestrzeni Relaksu w parku miejskim Dolina Silnicy w dniu 16.09.2021 r. o godzinie 16:30
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: artur.hajdorowicz@um.kielce.pl od 13.09.2021 r. do dnia 31.10.2021 r.

 

LOKALIZACJĘ PARKU DOLINA SILNICY MOŻNA ZOBACZYĆ TUTAJ

DOKUMENTY

OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA KIELCE PLANSZA 1 PLANSZA 2 ANKIETA DO POBRANIA

 

Fragment parku, obejmujący podmokły obszar - z oczkami wodnymi i szuwarami  (zaznaczony na mapach) - był w roku 2016 tematem konkursu architektonicznego "Park wodny". Zwycięska koncepcja, którą możecie Państwo zobaczyć poniżej, będzie wzięta pod uwagę podczas tworzenia projektu na cały park Dolina Silnicy.

ZWYCIĘSKA KONCEPCJA KONKURSU ARCHITEKTONICZNEGO

KONCEPCJA PARK WODNY OPIS.pdfpobierz plik
KOCEPCJA PARK WODNY Plansza 1.jpgpobierz plik
KONCEPCJA PARK WODNY Plansza 2.jpgpobierz plik
KONCEPCJA PARK WODNY Plansza 3.jpgpobierz plik
KONCEPCJA PARK WODNY Plansza 4.jpgpobierz plik
KONCEPCJA PARK WODNY Plansza 5.jpgpobierz plik
KONCEPCJA PARK WODNY Plansza 6.jpgpobierz plik

 

Dziś park Dolina Silnicy to jednocześnie piękno przyrody, trochę nowych inwestycji (siłownie, Przestrzeń Relaksu), ale też dużo niespójnej, zużytej lub zniszczonej infrastruktury, nie zawsze estetyczne sąsiedztwo, problemy z dostępnością. Przyjrzyjmy się szczegółom, by łatwiej zdecydować, jakich zmian byśmy chcieli.

ZOBACZ GALERIĘ ZDJĘĆ