IDEA KIELCE: Konsultacje

Zdjęcie dymiących kominów

KONSULTACJE SPOŁECZNE

Konsultacje dotyczą udziału społeczeństwa w opracowaniu „Aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Kielce”
wraz z prognozą jego oddziaływania na środowisko

Termin składania uwag :

od 21.02.2022 r. do 14.03.2022 r.

 

Szanowni Państwo,

Miasto Kielce przystąpiło  do aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN), który ma na celu analizę obecnej emisji zanieczyszczeń pochodzących ze źródeł zlokalizowanych na terenie Miasta oraz zawiera propozycje przyszłych działań przyczyniających się do poprawy jakości powietrza. Interesariuszami Planu są jednostki publiczne, mieszkańcy oraz przedsiębiorcy.

W związku z powyższym zwracamy się do Państwa z prośbą o zapoznanie się z projektem aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej. Uwagi, wnioski lub propozycje zmian można przesłać między innymi za pośrednictwem formularza, udostępnionego poniżej.

Więcej informacji znajduje się w Ogłoszeniu Prezydenta Miasta Kielce.

Obwieszczenie (.pdf) Projekt Aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Prognoza oddziaływania na środowisko Uzgodnienie zakresu prognozy RDOŚ Opinia sanitarna

WYŚLIJ UWAGĘ ON-LINE

Raport (810.72 KB)

 

W przypadku dodatkowych pytań proszę kontaktować się z:

Urząd Miasta Kielce
Wydział Gospodarki Komunalnej i Środowiska
Stanowisko ds. Klimatu, Powietrza, Energii i Elektromobilności


ul. Strycharska 6,
25-659 Kielce
tel. 41 367 66 62