IDEA KIELCE: Konsultacje

plik foto id: 1406734332

KONSULTACJE SPOŁECZNE

Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z funkcją usługowo-handlową
przy ul. Mielczarskiego

Wniosek złożony w trybie specustawy mieszkaniowej.

Termin konsultacji

07.07.2023 r. – 28.07.2023 r.

Konsultacje dotyczą:

  • budowy zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z funkcją usługowo-handlową na dz. nr ewid. 1813, obręb 0009 przy ul. Mielczarskiego 123 w Kielcach.

Uwagi do wniosku można wnosić:

  • w postaci papierowej na adres: Urząd Miasta Kielce, Rynek 1, 25-303 Kielce lub
  • w postaci elektronicznej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, o których mowa w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344) na adres prezydent@um.kielce.pl, za pośrednictwem geoportalu: http://www.gis.kielce.eu oraz za pośrednictwem formularza umieszczonego poniżej,

w terminie do dnia 28.07.2023 r. z podaniem: imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej, adresu wnioskodawcy oraz przedmiotu uwagi.

SZCZEGÓŁY INWESTYCJI

Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z funkcją usługowo-handlową na dz. nr ewid. 1813, obręb 0009 przy ul. Mielczarskiego 123 w Kielcach.


NR WNIOSKU: UA-I.670.1.11.2023
DATA ZŁOŻENIA WNIOSKU: 15.06.2023 r.
DATA UZUPEŁNIENIA WNIOSKU PO WEZWANIU DO USUNIĘCIA BRAKÓW FORMALNYCH: 4.07.2023, 6.07.2023 r.
WNIOSKODAWCA: BC&O Polska 1 Spółka z o.o., ul. Zagnańska 61, 25-528 Kielce

ADRES INWESTYCJI: Kielce, ul. Mielczarskiego 123
MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ ZABUDOWY: do 72 m (21 kondygnacji nadziemnych)
KONTAKT MAILOWY DO POWIADOMIEŃ: bpp@um.kielce.pl
KONTAKT DO PROWADZĄCEGO SPRAWĘ: piotr.hetmanczyk@um.kielce.pl
INFORMACJA PREZYDENTA WNIOSEK INWESTORA (3 792.87 KB) KONCEPCJA URBANISTYCZNO-ARCHITEKTONICZNA (84 866.75 KB) SPIS ZAŁĄCZNIKÓW (320.79 KB) ZAŁĄCZNIKI (173 949.70 KB) LOKALIZACJA INWESTYCJI NA GEOPORTALU KIELCE