IDEA KIELCE: Konsultacje

plik foto id: 1406499964

KONSULTACJE SPOŁECZNE

Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami oraz miejscami postojowymi i niezbędną infrastrukturą przy ul. Piekoszowskiej

Wniosek złożony w trybie specustawy mieszkaniowej.

Termin konsultacji

12.08.2022 r. – 02.09.2022 r.

Konsultacje dotyczą:

  • budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego złożonego z dwóch segmentów połączonych w parterze garażem oraz
  • budynku mieszkalnego wielorodzinnego złożonego z trzech segmentów połączonych w parterze garażami

wraz z budową 60 miejsc postojowych w ramach parkingów naziemnych oraz niezbędnej infrastruktury w tym czterech zbiorników na wody opadowe na działkach nr ewid. 154/3, 154/4, 154/6, 155, 159/6, 159/7, 159/9, 160/3, 160/5, 164/2 oraz części działek nr ewid. 164/3, 157, 1326 obręb 0013 Kielce, ul. Piekoszowska.

Wniosek złożony w trybie specustawy mieszkaniowej.

Uwagi do wniosku można wnosić:

  • w postaci papierowej na adres: Urząd Miasta Kielce, Rynek 1, 25-303 Kielce lub
  • w postaci elektronicznej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, o których mowa w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344) na adres prezydent@um.kielce.pl, za pośrednictwem geoportalu: http://www.gis.kielce.eu oraz za pośrednictwem formularza umieszczonego poniżej,

w terminie do dnia 02.09.2022 r. z podaniem: imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu wnioskodawcy, przedmiotu wniosku.

SZCZEGÓŁY INWESTYCJI

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego złożonego z dwóch segmentów połączonych w parterze garażem oraz budynku mieszkalnego wielorodzinnego złożonego z trzech segmentów połączonych w parterze  garażami wraz z budową 60 miejsc postojowych w ramach parkingów naziemnych oraz niezbędnej infrastruktury w tym czterech zbiorników na wody opadowe na działkach nr ewid. 154/3, 154/4, 154/6, 155, 159/6, 159/7, 159/9, 160/3, 160/5, 164/2 oraz części działek nr ewid. 164/3, 157, 1326 obręb 0013 Kielce, ul. Piekoszowska

 


NR WNIOSKU: UA-I.670.1.14.2022
DATA ZŁOŻENIA WNIOSKU: 09.08.2022 r.
WNIOSKODAWCA: MS Apartamenty Sp. z o.o., 25-801 Kielce, ul. Krakowska 309, NIP 9592027025

ADRES INWESTYCJI: Kielce, ul. Piekoszowska
MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ ZABUDOWY: do 16,0 m (4 kondygnacje nadziemne)
KONTAKT DO PROWADZĄCEGO SPRAWĘ: stefan.fortunka@um.kielce.pl

 

INFORMACJA PREZYDENTA WNIOSEK INWESTORA WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI KONCEPCJA URBANISTYCZNO-ARCHITEKTONICZNA LOKALIZACJA INWESTYCJI NA GEOPORTALU KIELCE