IDEA KIELCE: Konsultacje

plik foto id: 1406727948

KONSULTACJE SPOŁECZNE

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym przy
ul. Zbożowej

Wniosek złożony w trybie specustawy mieszkaniowej.

Termin konsultacji

09.06.2023 r. – 03.07.2023 r.

Konsultacje dotyczą:

  • budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym na dz. nr ewid. 261/3, 261/6, obręb 0011 przy ul. Zbożowej w Kielcach.

Uwagi do wniosku można wnosić:

  • w postaci papierowej na adres: Urząd Miasta Kielce, Rynek 1, 25-303 Kielce lub
  • w postaci elektronicznej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, o których mowa w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344) na adres prezydent@um.kielce.pl, za pośrednictwem geoportalu: http://www.gis.kielce.eu oraz za pośrednictwem formularza umieszczonego poniżej,

w terminie do dnia 03.07.2023 r. z podaniem: imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej, adresu wnioskodawcy oraz przedmiotu uwagi.

SZCZEGÓŁY INWESTYCJI

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym na działkach nr ewid. 261/3, 261/6 obręb 0011 przy ul. Zbożowej w Kielcach.


NR WNIOSKU: UA-I.670.1.9.2023
DATA ZŁOŻENIA WNIOSKU: 08.05.2023 r.
DATA UZUPEŁNIENIA WNIOSKU PO WEZWANIU DO USUNIĘCIA BRAKÓW FORMALNYCH: 06.06.2023 r.
WNIOSKODAWCA: Becher Zbożowa Sp. z o.o. Al. IX Wieków Kielc 6/37, 25-516 Kielce

ADRES INWESTYCJI: Kielce, ul. Zbożowa
MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ ZABUDOWY: do 68,0 m (21 kondygnacji nadziemnych)
KONTAKT MAILOWY DO POWIADOMIEŃ: bpp@um.kielce.pl
KONTAKT DO PROWADZĄCEGO SPRAWĘ: stefan.fortunka@um.kielce.pl

 

INFORMACJA PREZYDENTA WNIOSEK INWESTORA (4 725.12 KB) KONCEPCJA URBANISTYCZNO-ARCHITEKTONICZNA (20 197.38 KB) SPIS ZAŁĄCZNIKÓW (587.70 KB) ZAŁĄCZNIKI (28 655.09 KB) LOKALIZACJA INWESTYCJI NA GEOPORTALU KIELCE