IDEA KIELCE: Konsultacje

plik foto id: 1406266363

KONSULTACJE SPOŁECZNE

dokumentu "Strategii Rozwoju Miasta Kielce 2030+ w kierunku Smart City"
po uwzględnieniu uwag złożonych w pierwszej turze konsultacji społecznych.

Termin wypełniania ankiety

06.09.2021 r. - 17.09.2021 r.

Szanowni Państwo,

w chwili obecnej trwają prace nad „Strategią Rozwoju Miasta Kielce 2030+ w kierunku Smart City”. Jej zadaniem jest określenie wizji inteligentnego miasta Kielce w perspektywie do 2030 roku oraz wytyczenia ścieżki dążenia do niej. Strategia wskazuje cele oraz niezbędne do ich osiągnięcia kierunki działań, które muszą zostać zrealizowane, aby Kielce stały się miastem z przedstawionej wizji.

Pierwsza tura konsultacji społecznych trwała od 23 czerwca do 29 lipca 2021 roku. Obecnie prezentowany Państwu projekt Strategii uwzględnia zebrane podczas niej opinie i uwagi.

Jednym z podstawowych założeń prac nad Strategią jest umożliwienie jej współtworzenia każdemu mieszkańcowi Kielc, a także zastosowanie różnych metod badawczych. Tylko tego typu podejście umożliwi stworzenie dokumentu wiarygodnego, który będzie odpowiadał na potrzeby i problemy wszystkich kielczan. Właśnie dlatego zwracamy się z uprzejmą prośbą o wypełnienie poniższej, w pełni anonimowej ankiety.

Projekt Strategii Rozwoju Kielc 2030+ po I etapie konsultacji (13 053.94 KB)

Do pobrania: (jeżeli chcesz wydrukować ankietę i wysłać drogą tradycyjną)

Formularz ankiety (333.00 KB)

 

W przypadku dodatkowych pytań proszę kontaktować się z:
Panem Tomaszem Jakubczykiem 
Stanowisko ds. Analiz Strategicznych
Wydział Przedsiębiorczości i Komunikacji Społecznej
tel. 41 36 76 415
email : strategiakielc@um.kielce.pl