IDEA KIELCE: Konsultacje

plik foto id: 1406759569

Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Kielc i Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego (SUMP KOF) został przyjęty

Prezydent Miasta Kielce informuje o przyjęciu w dniu 17.11.2023 r. dokumentu wraz z wykonaniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko i promocją oraz o możliwości zapoznania się z treścią ww. Planu oraz Podsumowaniem Procesu Strategicznej Oceny Oddziaływania Na Środowisko.

Dokumenty dostępne do pobrania poniżej.

 

Do pobraniawielkość plikupobierz
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Kielce - SUMP KOF.pdf331.43 KBpobierz plik
SUMP KOF.pdf10 050.34 KBpobierz plik
Podsumowanie Oceny Oddziaływania na Środowisko - SUMP KOF.pdf451.78 KBpobierz plik
Załącznik nr 2 do SUMP KOF.pdf33 548.64 KBpobierz plik
plik foto id: 1406759569

KONSULTACJE SPOŁECZNE
etap III

projektu dokumentu pn. „Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Kielc i Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego" wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko

RAPORT Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

Zapraszamy wszystkich mieszkańców Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego do zapoznania się Raportem z konsultacji społecznych projektu dokumentu pn. „Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Kielc i Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego” (SUMP KOF).

W Raporcie znajdują się m. in. opinie i uwagi wraz z odpowiedzią Wykonawcy, który pracuje nad dokumentem SUMP KOF. Raport dostępny do pobrania poniżej.

 

nazwa plikuwielkość plikupobierz
Raport z konsultacji społecznych Raport z konsultacji VIA VISTULA.pdf1 958.31 KBpobierz plik

TERMIN SKŁADANIA UWAG

24.07.2023 r. – 28.08.2023 r.

 

Zapraszamy mieszkańców Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych projektu dokumentu pn. „Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Kielc i Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego” (SUMP KOF) oraz  Prognozy oddziaływania na środowisko projektu przedmiotowego dokumentu.

Zachęcamy do zapoznania się mieszkańców Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego* z przedmiotowym dokumentem. Zapisy "Planu Zrównoważonej Mobilności..." dążą do obniżenia negatywnego wpływu transportu na środowisko, klimat i ludzi, poprzez zwiększenie udziału przyjaznych środowisku środków transportu (m.in. transport publiczny, rower, komunikacja piesza).

Do dokumentu opracowana została Prognoza oddziaływania na środowisko, której zadaniem jest ocena potencjalnych i rzeczywistych skutków oddziaływania realizacji projektu Planu na środowisko.

* Kielecki Obszar Funkcjonalny zrzesza 13 gmin Powiatu Kieleckiego tj. Miasto Kielce, Gminę i Miasto Chęciny, Miasto i Gminę Chmielnik, Miasto i Gminę Daleszyce, Gminę Górno, Gminę Masłów, Gminę Miedziana Góra, Miasto i Gminę Morawica, Miasto i  Gminę Piekoszów, Gminę Nowiny, Gminę Strawczyn, Gminę Zagnańsk oraz Miasto i Gminę Pierzchnica.

 

W ramach konsultacji społecznych zapraszamy wszystkich chętnych do wzięcia udziału w spotkaniach, poświęconych projektowi „Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Kielc i Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego” (SUMP KOF):

  • spotkanie stacjonarne: 10.08.2023 r., godz. 17.30 - 19.30, sala Konferencyjna Rady Miasta Kielce im. Stefana Artwińskiego, budynek Urzędu Miasta Kielce, Rynek 1);
  • spotkanie on line: 08.08.2023 r., godz. 17.30: https://tiny.pl/c7brl oraz 17.08.2023 r., godz. 17.30: https://tiny.pl/c7b9f

 

Uwagi do Planu i Prognozy można składać za pomocą formularza dostępnego na stronie www.viavistula.pl (aby przejść na stronę kliknij napis "Wyślij uwagę online" poniżej) oraz:

  • pisemnie, na adres Urząd Miasta Kielce, Kancelaria Prezydenta, Stanowisko ds. Zarządzania Ruchem Drogowym, ul. Strycharska 6, 25-659 Kielce
  • ustnie do protokołu w trakcie spotkań konsultacyjnych stacjonarnych (10.08.2023 r.) i on-line (08.08.2023 r.; 17.08.2023).
  • elektronicznie, na adres e-mail: sump@um.kielce.pl
nazwa plikuwielkość plikupobierz
Ogłoszenie Prezydenta.pdf624.67 KBpobierz plik
plik foto id: 1406761144