IDEA KIELCE: Konsultacje

plik foto id: 1406661343

KONSULTACJE SPOŁECZNE

Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami wraz z garażem podziemnym przy
ul. Górnej, Zbożowej i E. Taylora w Kielcach

Wniosek złożony w trybie specustawy mieszkaniowej.

Termin konsultacji

17.02.2023 r. – 13.03.2023 r.

Konsultacje dotyczą:

  • budowy dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami wraz z garażem podziemnym na działkach nr ewid. 233/2, 234, 235 obręb 0011 przy ul. Górnej, Zbożowej, E. Taylora w Kielcach

Wniosek złożony w trybie specustawy mieszkaniowej.

Uwagi do wniosku można wnosić:

  • w postaci papierowej na adres: Urząd Miasta Kielce, Rynek 1, 25-303 Kielce lub
  • w postaci elektronicznej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, o których mowa w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344) na adres prezydent@um.kielce.pl, za pośrednictwem geoportalu: http://www.gis.kielce.eu oraz za pośrednictwem formularza umieszczonego poniżej,

w terminie do dnia 13.03.2023 r. z podaniem: imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu wnioskodawcy, przedmiotu uwagi.

SZCZEGÓŁY INWESTYCJI

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami i garażem podziemnym


NR WNIOSKU: UA-I.670.1.3.2023
DATA ZŁOŻENIA WNIOSKU:  14.02.2023 r.
WNIOSKODAWCA: Górna 22 Edyta Wolak, Rafał Warot, Grzegorz Duda Spółka Komandytowa

ADRES INWESTYCJI: Kielce, ul. Górna, Zbożowa, E. Taylora
MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ ZABUDOWY: do 43,5 m
KONTAKT DO PROWADZĄCEGO SPRAWĘ: piotr.hetmanczyk@um.kielce.pl

 

INFORMACJA PREZYDENTA WNIOSEK INWESTORA (3 362.00 KB) KONCEPCJA URBANISTYCZNO-ARCHITEKTONICZNA (43 013.34 KB) SPIS ZAŁĄCZNIKÓW (410.24 KB) ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU (34 805.82 KB) LOKALIZACJA INWESTYCJI NA GEOPORTALU KIELCE