IDEA KIELCE: Konsultacje

plik foto id: 1406258889

KONSULTACJE SPOŁECZNE - etap zbierania wniosków

Zmiana Nr 2 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „KIELCE WSCHÓD – OBSZAR III.3 OSTROGÓRKA – Wojska Polskiego” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Termin zbierania wniosków

11.06.2021 r. - 05.07.2021 r.

Konsultacje dotyczą zmiany Nr 2 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „KIELCE WSCHÓD – OBSZAR III.3 OSTROGÓRKA – Wojska Polskiego”. Obszar zmiany obejmuje teren położony w południowo - wschodniej części miasta Kielce w rejonie ulic: Wrzosowej, Rotmistrza Witolda Pileckiego, Łukowej

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionej zmiany planu miejscowego oraz uwagi i wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko.

Wnioski i uwagi należy składać do Prezydenta Miasta Kielce:

  • ustnie do protokołu
  • w postaci papierowej na adres: Urząd Miasta Kielce, Rynek 1, 25-303 Kielce
  • w postaci elektronicznej na adres prezydent@um.kielce.pl,
  • za pośrednictwem geoportalu: http://www.gis.kielce.eu
  • za pośrednictwem formularza "Wyślij wniosek on-line" umieszczonego poniżej

Wnioski i uwagi należy składać w terminie do dnia 05.07.2021 r. z podaniem: imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu wnioskodawcy, przedmiotu wniosku oraz oznaczenia nieruchomości, której dotyczy wniosek.

 

LOKALIZACJĘ ZMIANY NR 2 PLANU MOŻNA ZOBACZYĆ NA GEOPORTALU KIELCE

DOKUMENTY FORMALNE

UCHWAŁA O PRZYSTĄPIENIU DO SPORZĄDZENIA ZMIANY PLANU MIEJSCOWEGO (742.63 KB) OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA KIELCE (556.69 KB) INFORMACJA PREZYDENTA KIELCE (235.44 KB) WZÓR WNIOSKU/UWAGI DO PROGNOZY (47.17 KB) WZÓR WNIOSKU DO PLANU MIEJSCOWEGO (53.25 KB)

WYŚLIJ WNIOSEK ONLINE