IDEA KIELCE: Konsultacje

plik foto id: 1406226915

KONSULTACJE SPOŁECZNE

dla inwestycji pn: etap I „Rozbudowa ul. Orląt Lwowskich i ul. J. Piłsudskiego w Kielcach łączna długość 480 m” etap II "Rozbudowa skrzyżowania ul. Bp. M. Jaworskiego z ul. J. Piłsudskiego i ul. G. Zapolskiej w Kielcach"

UWAGI MOŻNA SKŁADAĆ W TERMINIE

21.04.2021 r. - 05.05.2021 r.

Przedmiotem konsultacji jest rozbudowa ulicy Orląt Lwowskich i ul. J. Piłsudskiego w Kielcach o łącznej długości 480 m oraz rozbudowa skrzyżowania ul. Bp. M. Jaworskiego z ul. J. Piłsudskiego i ul. G. Zapolskiej w Kielcach.

Inwestycje swoim zakresem obejmują:

w ramach etapu I - "Rozbudowę ul. Orląt Lwowskich i ul. J. Piłsudskiego w Kielcach - łączna długość 480 m":

 • rozbudowę ul. Orląt Lwowskich i ul. Piłsudskiego na odcinkach o łącznej długości ok. 480 m,
 • budowę i przebudowę chodników,
 • przebudowę przystanków autobusowych,
 • budowę i przebudowę zjazdów indywidualnych i publicznych,
 • przebudowę systemu odwodnienia,
 • budowę/przebudowę oświetlenia,
 • przebudowę/zabezpieczenie kolidujących sieci uzbrojenia terenu i infrastruktury technicznej,
 • wykonanie oznakowania poziomego i pionowego oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu,
 • wycinkę kolidujących drzew i krzewów.

w ramach etapu II - "Rozbudowę skrzyżowania ul. Bp. M. Jaworskiego z ul. J. Piłsudskiego i ul. G. Zapolskiej w Kielcach":

 • rozbudowę skrzyżowania ulic: Bp. M. Jaworskiego, J. Piłsudskiego, G. Zapolskiej,
 • budowę i przebudowę ścieżki rowerowej,
 • budowę i przebudowę chodników,
 • budowę sygnalizacji świetlnej,
 • budowę i przebudowę oświetlenia ulicznego,
 • budowę i przebudowę odwodnienia,
 • budowę kanału technologicznego,
 • przebudowę/zabezpieczenie kolidujących sieci uzbrojenia terenu i infrastruktury technicznej,
 • wykonanie oznakowania poziomego i pionowego oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu,
 • przesadzenie kolidujących drzew.

Konsultacje mają na celu zapoznanie mieszkańców z planowanym zamierzeniem, jak również zebranie opinii i uwag w celu dokonania wyboru optymalnego rozwiązania.

PLAN SYTUACYJNY DLA I i II ETAPU (9 357.52 KB)

 

Miejski Zarząd Dróg w Kielcach informuje, że nie jest w stanie opublikować raportu z konsultacji w deklarowanym terminie tj. do 30.07.2021 r., z uwagi na dużą ilość wniosków, które wpłynęły i potrzebę ich szczegółowej analizy.

Jednocześnie Miejski Zarząd Dróg informuje, że raport zostanie przekazany do 16 .08.2021 r.

pismo w sprawie terminu przekazania raportu Raport z konsultacji (7 282.93 KB)