IDEA KIELCE: Konsultacje

plik foto id: 1406669496

KONSULTACJE SPOŁECZNE

dla inwestycji pn: „Koncepcja programowa przebudowy mostu na rz. Lubrzance w rejonie ul. Zielnej w Kielcach”

UWAGI MOŻNA SKŁADAĆ W TERMINIE

06.03.2023 r. - 24.03.2023 r.

Przedmiotem konsultacji jest koncepcja programowa przebudowy mostu na rz. Lubrzance w rejonie ul. Zielnej w Kielcach. 

Konsultacje mają na celu zapoznanie społeczności z planowanym zamierzeniem, jak również zebranie opinii i uwag w celu dokonania wyboru optymalnego rozwiązania.

Ogłoszenie Prezydenta (216.89 KB)

 

Poniżej zamieszczamy koncepcję programową przebudowy mostu na rzece Lubrzance

Koncepcja (9 626.12 KB)

 

Uwagi i opinie dotyczące wymienionego przedsięwzięcia można będzie składać pocztą, faxem lub e-mailem na poniższy adres (wzór uwagi/opinii na dole strony):

Miejski Zarząd Dróg w Kielcach, ul. Prendowskiej 7, 25-395 Kielce,
fax. (41) 34 02 830 lub e-mail: boi@mzd.kielce.pl

Można również skorzystać z poniżej zamieszczonego formularza i wysłać uwagę/opinię on-line.

Formularz uwagi/opinii (58.50 KB) Raport z konsultacji (2 523.75 KB)