IDEA KIELCE: Konsultacje

plik foto id: 1406976185

KONSULTACJE SPOŁECZNE

Budowa budynków mieszkalnych przy ul. Rajtarskiej w Kielcach

Wniosek złożony w trybie specustawy mieszkaniowej

Termin konsultacji

16.02.2024 r. – 08.03.2024 r.

Konsultacje dotyczą:

  • budowy zespołu budynków mieszkalnych: wielorodzinnych z garażami oraz jednorodzinnych szeregowych, wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewid. 1096/3, 1097/4, 1099/3, 1101/3, 1722 oraz część działek 1102/1, 1102/2 i 1719 obręb 0023 przy ul. Rajtarskiej
  • budowy ogólnodostępnego terenu rekreacji i wypoczynku w formie parku kieszonkowego na działce nr ewid. 771/2 obręb 0023 u zbiegu ulic Janczarskiej, Czarnieckiego i Żółkiewskiego

Uwagi do wniosku można wnosić do dnia 08.03.2024 r.:

  • w postaci papierowej na adres: Urząd Miasta Kielce, Rynek 1, 25-303 Kielce lub
  • w postaci elektronicznej na adres prezydent@um.kielce.pl oraz za pośrednictwem formularza umieszczonego poniżej,

W składanej uwadze należy podać: imię i nazwisko lub nazwę organizacji, adres oraz treść uwagi.

SZCZEGÓŁY INWESTYCJI


NR WNIOSKU: UA-I.670.1.4.2024
DATA ZŁOŻENIA WNIOSKU:  09.02.2024
WNIOSKODAWCA: Przedsięborstwo Inwestycyjno-Budowlane Samer Sp. z o.o.

LOKALIZACJA INWESTYCJI: ul. Rajtarska oraz ul. Janczarska/Czarnieckiego/Żółkiewskiego
WYSOKOŚĆ ZABUDOWY: wielorodzinna do 13,5 m (do 4 kondygnacji), jednorodzinna do 7 m (do 2 kondygnacji)
KONTAKT MAILOWY (DO POWIADOMIEŃ): bpp@um.kielce.pl
KONTAKT DO PROWADZĄCEGO SPRAWĘ: piotr.hetmanczyk@um.kielce.pl

 

INFORMACJA PREZYDENTA (501.23 KB) WNIOSEK INWESTORA (5 086.13 KB) ZAŁĄCZNIKI TEKSTOWE DO WNIOSKU (36 357.90 KB) ZAŁĄCZNIKI GRAFICZNE DO WNIOSKU (23 430.87 KB) KONCEPCJA URBANISTYCZNO-ARCHITEKTONICZNA (42 545.28 KB) KONCEPCJA INWESTYCJI TOWARZYSZĄCEJ - PARKU KIESZONKOWEGO (14 936.17 KB) LOKALIZACJA INWESTYCJI NA GEOPORTALU KIELCE