IDEA KIELCE: Konsultacje

plik foto id: 1406930549

KONSULTACJE SPOŁECZNE

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z częścią usługową w parterze oraz garażem podziemnym na samochody osobowe
przy ul. Silnicznej w Kielcach

Wniosek złożony w trybie specustawy mieszkaniowej

TRZECIA MODYFIKACJA WNIOSKU

Termin konsultacji

01.12.2023 r. – 22.12.2023 r.

Konsultacje dotyczą:

  • budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego z częścią usługową w parterze oraz garażem podziemnym na samochody osobowe na działkach o nr ewid. 980/1, 980/2, 980/3 obręb 0010 przy ul. Silnicznej w Kielcach.

Wniosek złożony w trybie specustawy mieszkaniowej.

Uwagi do wniosku można wnosić:

  • w postaci papierowej na adres: Urząd Miasta Kielce, Rynek 1, 25-303 Kielce lub
  • w postaci elektronicznej na adres prezydent@um.kielce.pl oraz za pośrednictwem formularza umieszczonego poniżej,

w terminie do dnia 22.12.2023 r. z podaniem: imienia i nazwiska lub nazwy organizacji, adresu, przedmiotu uwagi.

SZCZEGÓŁY INWESTYCJI

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z częścią usługową w parterze oraz z garażem podziemnym na samochody osobowe na dz. nr ewid. 980/1, 980/2, 980/3 obręb 0010 przy ul. Silnicznej w Kielcach.

NR WNIOSKU: UA-I.670.1.5.2023
DATA ZŁOŻENIA WNIOSKU:  17.02.2023
DATA MODYFIKACJI WNIOSKU:  20.11.2023, korekta: 28.11.2023 r.
WNIOSKODAWCA: AKP GRUPA Pocheć Andrzej Sp. K.

ADRES INWESTYCJI: Kielce, ul. Silniczna
WYSOKOŚĆ ZABUDOWY: do 16 m (4 kondygnacje nadziemne)
KONTAKT MAILOWY (DO POWIADOMIEŃ): bpp@um.kielce.pl
KONTAKT DO PROWADZĄCEGO SPRAWĘ: marcin.kowalski@um.kielce.plkarolina.szelag@um.kielce.pl

 

INFORMACJA PREZYDENTA (571.10 KB) WNIOSEK INWESTORA (2 590.74 KB) SPIS ZAŁĄCZNIKÓW (802.28 KB) ZAŁĄCZNIKI TEKSTOWE DO WNIOSKU (4 120.84 KB) ZAŁĄCZNIKI GRAFICZNE DO WNIOSKU (6 010.69 KB) KONCEPCJA URBANISTYCZNO-ARCHITEKTONICZNA (8 909.99 KB) LOKALIZACJA INWESTYCJI NA GEOPORTALU KIELCE