IDEA KIELCE: Konsultacje

plik foto id: 1406684626

KONSULTACJE SPOŁECZNE

Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami wraz z garażem podziemnym przy
ul. Górnej, Zbożowej, E. Taylora

Wniosek złożony w trybie specustawy mieszkaniowej.

Termin konsultacji

03.04.2023 r. – 24.04.2023 r.

Konsultacje dotyczą:

  • budowy dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami wraz z garażem podziemnym na dz. nr ewid. 233/2, 234, 235, obręb 0011 przy ul. Górnej, Zbożowej, E. Taylora w Kielcach

Wniosek złożony w trybie specustawy mieszkaniowej.

Uwagi do wniosku można wnosić:

  • w postaci papierowej na adres: Urząd Miasta Kielce, Rynek 1, 25-303 Kielce lub
  • w postaci elektronicznej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, o których mowa w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344) na adres prezydent@um.kielce.pl, za pośrednictwem geoportalu: http://www.gis.kielce.eu oraz za pośrednictwem formularza umieszczonego poniżej,

w terminie do dnia 24.04.2023 r. z podaniem: imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu wnioskodawcy, przedmiotu uwagi.

SZCZEGÓŁY INWESTYCJI

Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami wraz z garażem podziemnym na dz. Nr ewid. 233/2, 234, 235, obręb 0011 przy ul. Górnej, Zbożowej, E. Taylora w Kielcach


NR WNIOSKU: UA-I.670.1.16.2023
DATA ZŁOŻENIA WNIOSKU: 20.03.2022 r.
WNIOSKODAWCA: Górna 22 Edyta Wolak, Rafał Nawrot, Grzegorz Duda Spółka Komandytowa, 25-558 Kielce, ul. Zagnańska 69

ADRES INWESTYCJI: Kielce, ul. Zbożowa, Taylora, Górna
MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ ZABUDOWY:
- dla budynku A wysokość przy głównym wejściu do budynku - 43,80 m
- dla budynku B wysokość przy głównym wejściu do budynku - 43,80 m
KONTAKT DO PROWADZĄCEGO SPRAWĘ: kamila.sedybyl@um.kielce.pl
INFORMACJA PREZYDENTA WNIOSEK INWESTORA (1 626.47 KB) KONCEPCJA URBANISTYCZNO-ARCHITEKTONICZNA (37 900.32 KB) SPIS ZAŁĄCZNIKÓW (100.57 KB) ZAŁĄCZNIKI TEKSTOWE (13 298.05 KB) ZAŁĄCZNIKI GRAFICZNE (12 836.13 KB) LOKALIZACJA INWESTYCJI NA GEOPORTALU KIELCE