IDEA KIELCE: Konsultacje

plik foto id: 1406491637

KONSULTACJE SPOŁECZNE

dla inwestycji pn: „Rozwój terenów inwestycyjnych - rozbudowa układu komunikacyjnego w rejonie al. Solidarności w Kielcach”

UWAGI MOŻNA SKŁADAĆ W TERMINIE

1.08.2022 r. - 21.08.2022 r.

Przedmiotem konsultacji jest koncepcja projektowa rozbudowy układu komunikacyjnego obszaru po północnej stronie drogi ekspresowej S74 i wschodniej stronie alei Solidarności – drogi krajowej nr 73. Obszar od północy ograniczony jest ulicą Wileńską, a od wschodu ulicą Świerczyńską.

Konsultacje mają na celu zapoznanie społeczności z planowanym zamierzeniem, jak również zebranie opinii i uwag w celu dokonania wyboru optymalnego rozwiązania.

OGŁOSZENIE PREZYDENTA (266.60 KB) Plan orientacyjny (772.47 KB) Plan poglądowy - skrzyżowanie (8 008.22 KB) Plan poglądowy - rondo (8 225.18 KB) Plan poglądowy - połączenie z ul. Świerczyńską (7 968.85 KB) Opis wstępnej koncepcji układu komunikacyjnego (3 502.64 KB)
 
Poniżej zamieszczamy rysunki techniczne dla trzech opcji i ich dalszych wariantów.
OPCJA PIERWSZAwielkość plikupobierz
Rysunek nr 2.1_1.1 - plan sytuacyjny - opcja 1 - wariant 1 - arkusz 1 z 2.pdf4 235.57 KBpobierz
Rysunek nr 2.1_1.2 - plan sytuacyjny - opcja 1 - wariant 1 - arkusz 2 z 2.pdf2 368.62 KBpobierz
Rysunek nr 2.1_2.1 - plan sytuacyjny - opcja 1 - wariant 2 - arkusz 1 z 2.pdf5 026.56 KBpobierz
Rysunek nr 2.1_2.2 - plan sytuacyjny - opcja 1 - wariant 2 - arkusz 2 z 2.pdf2 368.62 KBpobierz
Rysunek nr 3.1_1.1 - plansza zbiorcza sieci - opcja 1 - wariant 1 - arkusz 1 z 2.pdf3 670.62 KBpobierz
Rysunek nr 3.1_1.2 - plansza zbiorcza sieci - opcja 1 - wariant 1 - arkusz 2 z 2.pdf2 189.85 KBpobierz
Rysunek nr 3.1_2.1 - plansza zbiorcza sieci - opcja 1 - wariant 2 - arkusz 1 z 2.pdf4 481.26 KBpobierz
Rysunek nr 3.1_2.2 - plansza zbiorcza sieci - opcja 1 - wariant 2 - arkusz 2 z 2.pdf1 862.17 KBpobierz
OPCJA DRUGAwielkość plikupobierz
Rysunek nr 2.2_1 - plan sytuacyjny - opcja 2 - wariant 1.pdf1 865.11 KBpobierz
Rysunek nr 2.2_2 - plan sytuacyjny - opcja 2 - wariant 2.pdf1 797.32 KBpobierz
Rysunek nr 2.2_3 - plan sytuacyjny - opcja 2 - wariant 3.pdf977.14 KBpobierz
Rysunek nr 2.2_4 - plan sytuacyjny - opcja 2 - wariant 4.pdf995.47 KBpobierz
Rysunek nr 3.2_1 - plansza zbiorcza sieci - opcja 2 - wariant 1.pdf1 502.90 KBpobierz
Rysunek nr 3.2_2 - plansza zbiorcza sieci - opcja 2 - wariant 2.pdf1 453.42 KBpobierz
Rysunek nr 3.2_3 - plansza zbiorcza sieci - opcja 2 - wariant 3.pdf926.36 KBpobierz
Rysunek nr 3.2_4 - plansza zbiorcza sieci - opcja 2 - wariant 4.pdf918.31 KBpobierz
OPCJA TRZECIAwielkość plikupobierz
Rysunek nr 2.3_1 - plan sytuacyjny - opcja 3 - wariant 1.pdf1 795.45 KBpobierz
Rysunek nr 3.3_1 - plansza zbiorcza sieci - opcja 3 - wariant 1.pdf1 500.90 KBpobierz

 

Uwagi i opinie dotyczące wymienionego przedsięwzięcia można będzie składać pocztą, faxem lub e-mailem na poniższy adres (wzór uwagi/opinii na dole strony):

Miejski Zarząd Dróg w Kielcach, ul. Prendowskiej 7, 25-395 Kielce,
fax. (41) 34 02 830 lub e-mail: boi@mzd.kielce.pl

Można również skorzystać z poniżej zamieszczonego formularza i wysłać uwagę/opinię on-line.

Wzór wniosku/opinii