IDEA KIELCE: Konsultacje

plik foto id: 1406491637

KONSULTACJE SPOŁECZNE

dla inwestycji pn: „Rozwój terenów inwestycyjnych - rozbudowa układu komunikacyjnego w rejonie al. Solidarności w Kielcach”

UWAGI MOŻNA SKŁADAĆ W TERMINIE

1.08.2022 r. - 21.08.2022 r.

Przedmiotem konsultacji jest koncepcja projektowa rozbudowy układu komunikacyjnego obszaru po północnej stronie drogi ekspresowej S74 i wschodniej stronie alei Solidarności – drogi krajowej nr 73. Obszar od północy ograniczony jest ulicą Wileńską, a od wschodu ulicą Świerczyńską.

Konsultacje mają na celu zapoznanie społeczności z planowanym zamierzeniem, jak również zebranie opinii i uwag w celu dokonania wyboru optymalnego rozwiązania.

OGŁOSZENIE PREZYDENTA (266.60 KB) Plan orientacyjny (772.47 KB) Plan poglądowy - skrzyżowanie (8 008.22 KB) Plan poglądowy - rondo (8 225.18 KB) Plan poglądowy - połączenie z ul. Świerczyńską (7 968.85 KB) Opis wstępnej koncepcji układu komunikacyjnego (3 502.64 KB)
 
Poniżej zamieszczamy rysunki techniczne dla trzech opcji i ich dalszych wariantów.
OPCJA PIERWSZAwielkość plikupobierz
Rysunek nr 2.1_1.1 - plan sytuacyjny - opcja 1 - wariant 1 - arkusz 1 z 2.pdf4 235.57 KBpobierz
Rysunek nr 2.1_1.2 - plan sytuacyjny - opcja 1 - wariant 1 - arkusz 2 z 2.pdf2 368.62 KBpobierz
Rysunek nr 2.1_2.1 - plan sytuacyjny - opcja 1 - wariant 2 - arkusz 1 z 2.pdf5 026.56 KBpobierz
Rysunek nr 2.1_2.2 - plan sytuacyjny - opcja 1 - wariant 2 - arkusz 2 z 2.pdf2 368.62 KBpobierz
Rysunek nr 3.1_1.1 - plansza zbiorcza sieci - opcja 1 - wariant 1 - arkusz 1 z 2.pdf3 670.62 KBpobierz
Rysunek nr 3.1_1.2 - plansza zbiorcza sieci - opcja 1 - wariant 1 - arkusz 2 z 2.pdf2 189.85 KBpobierz
Rysunek nr 3.1_2.1 - plansza zbiorcza sieci - opcja 1 - wariant 2 - arkusz 1 z 2.pdf4 481.26 KBpobierz
Rysunek nr 3.1_2.2 - plansza zbiorcza sieci - opcja 1 - wariant 2 - arkusz 2 z 2.pdf1 862.17 KBpobierz
OPCJA DRUGAwielkość plikupobierz
Rysunek nr 2.2_1 - plan sytuacyjny - opcja 2 - wariant 1.pdf1 865.11 KBpobierz
Rysunek nr 2.2_2 - plan sytuacyjny - opcja 2 - wariant 2.pdf1 797.32 KBpobierz
Rysunek nr 2.2_3 - plan sytuacyjny - opcja 2 - wariant 3.pdf977.14 KBpobierz
Rysunek nr 2.2_4 - plan sytuacyjny - opcja 2 - wariant 4.pdf995.47 KBpobierz
Rysunek nr 3.2_1 - plansza zbiorcza sieci - opcja 2 - wariant 1.pdf1 502.90 KBpobierz
Rysunek nr 3.2_2 - plansza zbiorcza sieci - opcja 2 - wariant 2.pdf1 453.42 KBpobierz
Rysunek nr 3.2_3 - plansza zbiorcza sieci - opcja 2 - wariant 3.pdf926.36 KBpobierz
Rysunek nr 3.2_4 - plansza zbiorcza sieci - opcja 2 - wariant 4.pdf918.31 KBpobierz
OPCJA TRZECIAwielkość plikupobierz
Rysunek nr 2.3_1 - plan sytuacyjny - opcja 3 - wariant 1.pdf1 795.45 KBpobierz
Rysunek nr 3.3_1 - plansza zbiorcza sieci - opcja 3 - wariant 1.pdf1 500.90 KBpobierz

 

Uwagi i opinie dotyczące wymienionego przedsięwzięcia można będzie składać pocztą, faxem lub e-mailem na poniższy adres (wzór uwagi/opinii na dole strony):

Miejski Zarząd Dróg w Kielcach, ul. Prendowskiej 7, 25-395 Kielce,
fax. (41) 34 02 830 lub e-mail: boi@mzd.kielce.pl

Można również skorzystać z poniżej zamieszczonego formularza i wysłać uwagę/opinię on-line.

wprowadzona treść jest pusta lub za długa, proszę wpisać maksymalnie 255 znaków
wprowadzona treść jest pusta lub za długa, proszę wpisać maksymalnie 255 znaków
wprowadzona treść jest pusta lub za długa, proszę wpisać maksymalnie 255 znaków
wprowadzona treść jest pusta lub za długa, proszę wpisać maksymalnie 255 znaków
wprowadzona treść jest pusta lub za długa, proszę wpisać maksymalnie 255 znakówwypełnić w przypadku gdy jest inny niż adres zamieszkania
+48
podany numer TELEFONU pasuje do wzoru: 123456789podany numer TELEFONU nie został wprowadzony lub jest błędy, wpisz wg wzoru: 123456789
Podanie powyższych informacji jest dobrowolne i służy wyłącznie do ewentualnego kontaktu z Wnioskodawcą. Informacja nie będzie publikowana.
podany adres e-mail pasuje do wzoru: moja-nazwa@moja-domena.plpodany adres e-mail nie został wprowadzony lub jest błędy, wpisz wg wzoru: moja-nazwa@moja-domena.plPodanie informacji jest obowiązkowe i służy wyłącznie do kontaktu z Wnioskodawcą. Informacja nie będzie publikowana.
wprowadzona treść jest pusta lub za długa, proszę wpisać maksymalnie 255 znakówLokalizacja nieruchomości, której dotyczy uwaga(obręb, nr działki, nr budynku)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg z siedzibą w Kielcach przy ul. Prendowskiej 7, 25-395 Kielce, danych osobowych niewymaganych zawartych w niniejszym formularzu w celu późniejszych kontaktów z przedmiotowej sprawie. Klauzula Informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

kostka 1
operator
kostka 1
nie wprowadzono żadnej wartości lub wprowadzono błędną, proszę wpisać tylko cyfry, wpisz np: 1, 2, 100

Dziękujemy formularz został zapisany.

Wzór wniosku/opinii