IDEA KIELCE: Konsultacje

plik foto id: 1407038539

KONSULTACJE SPOŁECZNE

Budowa budynków mieszkalnych przy ul. Rajtarskiej w Kielcach

Wniosek złożony w trybie specustawy mieszkaniowej

PIERWSZA MODYFIKACJA WNIOSKU

Termin konsultacji

10.05.2024 r. – 31.05.2024 r.

Konsultacje dotyczą:

  • budowy zespołu niskich budynków mieszkalnych: wielorodzinnych z garażami oraz jednorodzinnych szeregowych, wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewid. 1096/3, 1097/4, 1099/3, 1101/3, 1722 oraz część działek 1102/1, 1102/2 i 1719 obręb 0023 przy ul. Rajtarskiej
  • inwestycji towarzyszącej: budowy ogólnodostępnego terenu rekreacji i wypoczynku w formie parku kieszonkowego na działce nr ewid. 771/2 obręb 0023 u zbiegu ulic Janczarskiej, Czarnieckiego i Żółkiewskiego

Uwagi do wniosku można wnosić do dnia 31.05.2024 r.:

  • w postaci papierowej na adres: Urząd Miasta Kielce, Rynek 1, 25-303 Kielce lub
  • w postaci elektronicznej na adres prezydent@um.kielce.pl oraz za pośrednictwem formularza umieszczonego poniżej,

W składanej uwadze należy podać: imię i nazwisko lub nazwę organizacji, adres oraz treść uwagi.

SZCZEGÓŁY INWESTYCJI


NR WNIOSKU: UA-I.670.1.4.2024
DATA ZŁOŻENIA WNIOSKU:  09.02.2024
DATA MODYFIKACJI WNIOSKU:  06.05.2024
WNIOSKODAWCA: Przedsięborstwo Inwestycyjno-Budowlane Samer Sp. z o.o.

LOKALIZACJA INWESTYCJI: ul. Rajtarska oraz ul. Janczarska/Czarnieckiego/Żółkiewskiego
WYSOKOŚĆ ZABUDOWY: wielorodzinna do 13,5 m (do 4 kondygnacji), jednorodzinna do 7 m (do 2 kondygnacji)
KONTAKT MAILOWY (DO POWIADOMIEŃ): bpp@um.kielce.pl
KONTAKT DO PROWADZĄCEGO SPRAWĘ: piotr.hetmanczyk@um.kielce.pl

 

INFORMACJA PREZYDENTA (740.99 KB) WNIOSEK INWESTORA (5 244.28 KB) ZAŁĄCZNIKI TEKSTOWE DO WNIOSKU (40 007.15 KB) ZAŁĄCZNIKI GRAFICZNE DO WNIOSKU (23 300.09 KB) KONCEPCJA URBANISTYCZNO-ARCHITEKTONICZNA (61 947.06 KB) KONCEPCJA INWESTYCJI TOWARZYSZĄCEJ - PARKU KIESZONKOWEGO (18 018.12 KB) LOKALIZACJA INWESTYCJI NA GEOPORTALU KIELCE

WYŚLIJ UWAGĘ ONLINE

Informacja o Zgłaszającym
Informacja o Zgłaszającym
wprowadzona treść jest pusta lub za długa, proszę wpisać maksymalnie 255 znaków
wprowadzona treść jest pusta lub za długa, proszę wpisać maksymalnie 255 znaków
wprowadzona treść jest pusta lub za długa, proszę wpisać maksymalnie 255 znaków
wprowadzona treść jest pusta lub za długa, proszę wpisać maksymalnie 255 znaków
podany adres e-mail pasuje do wzoru: moja-nazwa@moja-domena.plpodany adres e-mail nie został wprowadzony lub jest błędny, wpisz wg wzoru: moja-nazwa@moja-domena.plPodanie informacji jest obowiązkowe i służy wyłącznie do kontaktu z Wnioskodawcą. Informacja nie będzie publikowana.
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miasta w Kielcach

Klauzula informacyjna dostępna jest pod linkiem Klauzula RODO

Dziękujemy formularz został zapisany.