IDEA KIELCE: Konsultacje

plik foto id: 1406439943

KONSULTACJE SPOŁECZNE

dla inwestycji pn: „Koncepcja programowa rozbudowy i przebudowy ul. Leśniówka i ul. Posłowickiej w Kielcach”

UWAGI MOŻNA SKŁADAĆ W TERMINIE

27.04.2022 r. - 18.05.2022 r.

Przedmiotem konsultacji jest koncepcja programowa rozbudowy i przebudowy ul. Leśniówka i ul. Posłowickiej, która obejmuje przedmiotowe ulice oraz skrzyżowanie ul. Chorzowskiej, ul. Charsznickiej i ul. Posłowickiej.

Konsultacje mają na celu zapoznanie społeczności z planowanym zamierzeniem, jak również zebranie opinii i uwag w celu dokonania wyboru optymalnego rozwiązania.

OGŁOSZENIE PREZYDENTA (215.95 KB) PLAN ORIENTACYJNY (1 777.70 KB) Koncepcja programowa rozbudowy i przebudowy ul. Leśniówka i ul. Posłowickiej w Kielcach - opis (6 748.37 KB)

Poniżej zamieszczamy rysunki techniczne poszczególnych odcinków, plany sytuacyjne i rysunki zbiorcze sieci infrastruktury technicznej.

nazwawielkość plikupobierz
Plan sytuacyjny - arkusz 1.pdf1 068.27 KBpobierz
Plan sytuacyjny - arkusz 2.pdf1 940.23 KBpobierz
Plan sytuacyjny - arkusz 3.pdf2 812.16 KBpobierz
Plan sytuacyjny - arkusz 4.pdf2 759.03 KBpobierz
Plan sytuacyjny - arkusz 5.pdf2 712.00 KBpobierz
Plan sytuacyjny - arkusz 6.pdf2 321.73 KBpobierz
nazwawielkość plikupobierz
Plansza zbiorcza sieci - arkusz 1.pdf802.47 KBpobierz
Plansza zbiorcza sieci - arkusz 2.pdf1 663.02 KBpobierz
Plansza zbiorcza sieci - arkusz 3.pdf2 522.29 KBpobierz
Plansza zbiorcza sieci - arkusz 4.pdf2 482.59 KBpobierz
Plansza zbiorcza sieci - arkusz 5.pdf2 430.62 KBpobierz
Plansza zbiorcza sieci - arkusz 6.pdf2 085.31 KBpobierz
Raport z konsultacji (10 646.70 KB)
nazwawielkość plikupobierz
Plan sytuacyjny - arkusz 1.pdf1 062.41 KBpobierz
Plan sytuacyjny - arkusz 2.pdf1 893.24 KBpobierz
Plan sytuacyjny - arkusz 3.pdf2 784.95 KBpobierz
Plan sytuacyjny - arkusz 4.pdf2 731.33 KBpobierz
Plan sytuacyjny - arkusz 5.pdf2 698.59 KBpobierz
Plan sytuacyjny - arkusz 6.pdf2 332.57 KBpobierz
nazwawielkość plikupobierz
Plansza zbiorcza sieci - arkusz 1.pdf800.10 KBpobierz
Plansza zbiorcza sieci - arkusz 2.pdf1 673.43 KBpobierz
Plansza zbiorcza sieci - arkusz 3.pdf2 508.92 KBpobierz
Plansza zbiorcza sieci - arkusz 4.pdf2 484.22 KBpobierz
Plansza zbiorcza sieci - arkusz 6.pdf2 082.99 KBpobierz
Plansza zbiorcza sieci - arkusz 5.pdf2 429.46 KBpobierz