IDEA KIELCE: Konsultacje

plik foto id: 1406505900

KONSULTACJE SPOŁECZNE

„Rozwijanie infrastruktury niskoemisyjnej poprzez budowę dróg dla rowerów oraz pieszych i rowerów na terenie miasta Kielce”

UWAGI MOŻNA SKŁADAĆ W TERMINIE

29.04.2024 r. - 19.05.2024 r.

Konsultacje dotyczą projektu koncepcyjnego budowy dróg rowerowych, dróg pieszo-rowerowych oraz chodników planowanych do realizacji w 2 lokalizacjach:

  • wzdłuż ulic: Żelazna-Gosiewskiego-Zagnańska
  • wzdłuż alei Szajnowicza-Iwanowa (od ul. Massalskiego do ul. Malików)

Konsultacje mają na celu zapoznanie mieszkańców z planowanymi inwestycjami, jak również zebranie opinii i uwag w celu dokonania wyboru optymalnych rozwiązań.

 

Uwagi i opinie można składać za pomocą formularza on line (na dole strony) lub pobrać wzór wniosku (link poniżej) i przesłać:

  • pocztą na adres: Miejski Zarząd Dróg w Kielcach, ul. Prendowskiej 7, 25-395 Kielce,
  • e-mailem: boi@mzd.kielce.pl,
  • e-puap’em (https://www.mzd.kielce.pl/)
  • e-doręczeniem.
Wzór wniosku/opinii

MATERIAŁY INFORMACYJNE:

Ogłoszenie Prezydenta (245.44 KB) Plan orientacyjny (13 338.99 KB) Projekt koncepcyjny - OPIS (842.49 KB)
 
Rysunki koncepcyjne (dla odcinka D 1.1 do D 1.4 sporządzono 2 wersje, odcinek D 1.5 - 1 wersja):
D 1.1 - D 1.2wielkość plikupobierz
D_1.1 Plan sytuacyjny.pdf2 631.20 KBpobierz
D_1.1 Plan sytuacyjny_W2.pdf2 563.73 KBpobierz
D_1.2 Plan sytuacyjny.pdf889.85 KBpobierz
D_1.2 Plan sytuacyjny_W2.pdf889.96 KBpobierz
D 1.3 - D 1.5wielkość plikupobierz
D_1.3 Plan sytuacyjny.pdf1 527.70 KBpobierz
D_1.3 Plan sytuacyjny_W2.pdf1 478.62 KBpobierz
D_1.4 Plan sytuacyjny.pdf6 763.02 KBpobierz
D_1.4 Plan sytuacyjny_vW2.pdf6 759.57 KBpobierz
D_1.5 Plan sytuacyjny.pdf896.54 KBpobierz
 
Wyposażenie miejsc obsługi rowerzystów, przekroje, schematy organizacji ruchu:
WYPOSAŻENIE MOR, PRZEKROJEwielkość plikupobierz
D_2.1 Plan sytuacyjny MOR B&R.pdf1 741.39 KBpobierz
D_3.1 Wyposażenie MOR oraz B&R.pdf333.10 KBpobierz
D_3.2 Wyposażenie B&R.pdf272.98 KBpobierz
D_3.3 Wyposażenie MOR.pdf339.83 KBpobierz
D_4.1 Przekrój poprzeczny w rejonie muru oporowego.pdf412.29 KBpobierz
D_4.2 Przekrój poprzeczny w rejonie skarpy.pdf220.34 KBpobierz
SCHEMATY ORGANIZACJI RUCHUwielkość plikupobierz
D_5.1 Schemat istniejącej i projektowanej organizacji ruchu.pdf3 078.25 KBpobierz
D_5.2 Schemat istniejącej i projektowanej organizacji ruchu.pdf903.79 KBpobierz
D_5.3 Schemat istniejącej i projektowanej organizacji ruchu.pdf1 759.81 KBpobierz
D_5.4 Schemat istniejącej i projektowanej organizacji ruchu.pdf7 540.77 KBpobierz
D_5.5 Schemat istniejącej i projektowanej organizacji ruchu.pdf962.88 KBpobierz